Naar inhoud Naar navigatie

Opleiding & Training

Vakopleidingen Masterclass Tweewielerondernemer

MASTERCLASS TWEEWIELERS

Een top lesprogramma, met topdocenten.
Een must voor iedere tweewielerondernemer, verzorgd door partners op niveau.

Bdologo (1)

Logo DOC OPT

 


RabobanklogoVanu Consultancy

Logo enra RGBIbkilogo

Oomtlogo

 Eind 2014 starten we met de MASTERCLASS TWEEWIELER. Een bedrijfskundig lesprogramma dat een tweewielerondernemer de juiste handvatten geeft om zijn onderneming zo optimaal mogelijk te kunnen laten functioneren.

DOC Opleiding & Training verzorgd deze opleiding in samenwerking met BDO-accountants, Rabobank Nederland, Bovemij - Enra en Vanu Consultancy.

Het lesprogramma omvat nagenoeg alle aspecten die u als tweewielerondernemer tegenkomt tijdens uw dagelijks werk. Deze opleiding is ook geschikt om een bedrijfsopvolger een goede basis te geven. Een vooropleiding op MBO niveau 3-4 is vereist omdat dit lesprogramma daarop door borduurt en richting HBO gaat.

Het is een pittig programma van 12 maandagen. Deze lesdagen zijn om de 2 weken gepland zodat er tijd is voor persoonlijke studie en uitwerking van de praktijkopdrachten.

Het programma omvat de volgende onderdelen:


1. Basisopleiding Bedrijfskunde   DOC Opleiding & Training

2. Inzicht in Financiën                  BDO Accountants

3. Samenwerken met de bank      Rabobank Nederland

4. Branchegerichte vertaling         VANU Consultancy

5. Verkooptechnieken; Marketing ; Leidinggeven etc. VANU Consultancy

6. Verzekeringen                           Bovemij - Enra


Na het volgen van deze opleiding bent u een goed onderlegde ondernemer, die in staat is leiding te geven aan tweewielerbedrijven. U kunt problemen vroegtijdig herkennen. U heeft inzicht in cijfers en kunt daarop sturen en zo nodig ingrijpen in de organisatie. Samen met uw persoonlijke kwaliteiten bent u een echte toekomstgerichte ondernemer.

Met het afronden van de opleiding en het met goed gevolg afleggen van alle toetsen en examens verkrijgt u niet alleen de BKR-certificaten, maar ook het diploma Manager Tweewieler Commercieel.

Op de volgende pagina's vindt u een uitgebreide omschrijving van de diverse onderdelen van de opleiding.


Programma


De opleiding omvat 12 maandagen.Onderdeel

Inhoud

1.

Basisopleiding Bedrijfskunde

DOC Opleiding & Training

10 dagdelen van 3 uur


- Strategisch management

- Marketing

- Logistiek

- Kwaliteitszorg

- Financiën

- Personeelsmanagement

- Projectmanagement


2.

Inzicht in Financiën

BDO Accountants

4 dagdelen van 3 uur


- Beheer financiën

- Financiële administratie

- Jaarrekeningen en rol accountant

- Belastingen en financiën


3.

Samenwerken met de bank

Rabobank Nederland

1 dagdeel van 3 uur


- Perspectief van de bank

- Perspectief van de ondernemer

- Verwachtingsmanagement

- Diensten van de bank

- Service van de bank


4.

Branchegerichte vertaling

VANU Consultancy

1 dagdelen van 3 uur


- Ontwikkelingen bedrijfstak


5.

Verkooptechnieken; Marketing ; Leidinggeven etc.

VANU Consultancy

5 dagdelen van 3 uur


- Verkoopvaardigheden I

- Verkoopvaardigheden II / inruil en taxatie

- Werkplaatsrendement

- Marketing / CRM / reclame


6.

Verzekeringen

Bovemij - Enra

1 dagdeel van 3 uur7.

Examen

2 dagdelen va 3 uur


BKR examens

DOC Opleiding & Training examens

- Mondeling examen Bedrijfskunde

- Schriftelijke toets overige vakken


Totaal 24 dagdelen van 3 uur, verdeeld over 12 maandagen. 


Praktische informatie


Locatie: Doetinchem

DOC Opleiding & Training

Frielinkstraat 1-02

7001 CW Doetinchem


12 maandagen, inclusief examen

Kosten: € 2.750,00 per persoon

Geen BTW

Inclusief Lunch, koffie / thee en boeken.

Inclusief examen, exclusief herexamens

Aanmelden via: www.doc.nl


Lestijden:

Ochtend 9.30 - 12.30 uur

Lunch 12.30 - 13.15 uur

Middag: 13.15 - 16.15 uur


De opleiding kan starten bij minimaal 6 deelnemers.

In de groep zitten maximaal 12 deelnemers.Logo DOC OPT


Basisopleiding Bedrijfskunde


De opleiding Basisopleiding Bedrijfskunde gaat over de basisprincipes van het besturen van een organisatie en de vraagstukken die dat voor het management oplevert. De geldstromen, de mensen in de organisatie en het productieproces komen aan de orde. Na afloop van deze opleiding weer u meer van de interne organisatie en kunt u het verband leggen tussen de verschillende vakgebieden zoals marketing, kwaliteitszorg, personeelszaken en financiën. U bent een goede gesprekspartner voor het management.


Progr​amma

De volgende onderdelen komen in de opleiding aan de orde:

• Strategisch management

• Marketing

• Logistiek

• Kwaliteitszorg

• Financiën

• Personeelsmanagement

• Projectmanagement


Werkwijze

In deze opleiding gaat u aan de slag met de theorie waarbij u deze direct gaat koppelen aan de praktijk. Aan de hand van opdrachten en cases wordt deze vertaalslag gemaakt. Tijdens de lessen is de uitwisseling van ervaringen met de andere deelnemers van belang zodat u hierdoor het geleerde ook in andere dan uw eigen organisatie kunt herkennen.

Afsluiting

Tijdens de opleiding maakt u per les opdrachten en verzamelt u gegevens van uw organisatie. Samen met het Reflectieverslag en het Visieverslag vormen deze uw portfolio. Bent u minimaal 80% aanwezig geweest en heeft u een voldoende beoordeling voor uw portfolio en uw eindopdracht, dan ontvangt u het DOC diploma Basisopleiding Bedrijfskunde .


Wie zijn onze docenten?

Wij geloven in de enthousiaste en ervaren docent die een groep kan motiveren, uitdagen en voorzien van nieuwe inzichten. Onze docenten komen daarom uit het bedrijfsleven en kennen zowel de theorie als de praktijk. Ze kennen de successen, maar ook de mislukkingen en de valkuilen. Ze zijn nauw betrokken bij DOC Opleiding & Training en delen onze passie voor het lesgeven. Ze realiseren zich dat ze een belangrijke schakel voor uw succes zijn.

Logoenra


Inzicht in Financiën


Wat er op de werkvloer, operationeel, gebeurd is in eerste instantie het belangrijkste. De meetpunten van wat er op operationeel vlak geschiedt zijn in het financiële vlak terug te zien.

Operationeel dient er winst te zijn en dat is alleen maar financieel te meten. En cijfers liegen niet. Op cijfers kun je bouwen en bijsturen. Het is dan ook van essentieel belang dat cijfers zo snel mogelijk beschikbaar zijn. Dan kun je met je bedrijfskundige kennis de juiste bijstellingen op operationeel gebied doorvoeren en ook de juiste beslissingen nemen.

Natuurlijk kun je ook cijfers manipuleren, maar daar heb je alleen maar jezelf en je personeel mee. Is het niet op korte termijn dan op de lange duur.

Om cijfers snel beschikbaar te hebben is in eerste instantie een gedegen ICT-omgeving noodzakelijk. Een ICT-omgeving die je helpt te ontzorgen. Een handeling dient voldoende te zijn om zowel operationeel al financieel deze betreffende handeling vast te leggen.

Dan staan de cijfers ook direct ter beschikking. Het geeft allen maar vertraging als facturering wel direct geschied maar de verwerking dient plaats te vinden, net zoals in de inkoop, later door een boekhouder.

Als er daarnaast nog een controle door een accountant dient gemaakt te worden met ook nog het opmaken van de jaarrekening dan is dat alleen maar extra schakels. En die dienen voor de efficiency zoveel mogelijk voorkomen te worden.

Direct inzicht in cijfers geeft aan wat en waar verbetering mogelijk is, maar ook wat optimaal gewerkt wordt.

Alleen, dan moet je die cijfers naast het regelmatig opvragen ook kunnen lezen en interpreteren.

De mensen van BDO leren je de cijfers te herkennen, inzicht in die cijfers te verkrijgen en die cijfers ook op de juiste waarde leren in te schatten. Tevens wordt geleerd om de correcte verbanden te leggen tussen al die cijfers. Pas dan kun je aanpassingen op operationeel gebied doorvoeren. Dan sta je ook sterker want die aanpassingen zijn cijfermatig onderbouwd.

Dan kunnen adequate prognoses worden gemaakt en bijvoorbeeld het inkoopbeleid zodanig worden afgestemd dat er zo weinig mogelijk "winkeldochters" overblijven na het seizoen, die met veel korting dienen te worden verkocht.

Er wordt je geleerd om door middel van het cijfermateriaal een optimalisatie van de winst te creëren.

Ook zal door BDO worden ingegaan op welke ondernemingsvormen er zijn en voor wie die bestemd zijn. En natuurlijk ook op welk moment er voor een andere ondernemersvorm dient te worden gekozen.

Belastingkwesties komen aan de orde en natuurlijk ook de contacten met de belastingdienst.

Eveneens zal BDO laten zien wat een accountant kan doen, en dan niet alleen op cijfermatig gebied.

Natuurlijk maakt de accountant de jaarrekening op. Een goede accountant heeft zijn eigen contacten met de diverse instanties, voornamelijk dus de belastingdienst en dat kan alleen maar ten geode komen van je bedrijf. Ook levert een accountant advies om samen tot een zo optimaal mogelijk bedrijfsresultaat te komen.


Rabobanklogo

Samenwerken met de bank.


Van de Rabobank wordt geleerd dat een bank met een bepaalde blik naar je bedrijf kijkt. En een bank is er alles aan gelegen om samen met je te werken. De bank geeft inkijk hoe zij werken en aan welke criteria een bedrijf dient te voldoen. Niet alleen bij de lopende gang van zaken maar ook bij uitbreiding, verplaatsing of verkoop van je bedrijf.

Maar ook als er problemen zijn is een bank een gewillige gesprekspartner die je zeer goed van advies kan dienen.

Die met je meedenkt en oplossingen aandraagt voor de problemen die met handel en retail nu eenmaal opduiken.

Banken kijken echt niet alleen maar naar cijfers, ofschoon die natuurlijk belangrijk zijn en ook van recente datum dienen te zijn. Een bank kijkt ook vooral ook naar het potentieel van de ondernemer en de onderneming op operationeel gebied.

Rabobank is marktleider in het MKB en heeft daarom veel data en kennis, die zij ook deelt met ondernemers, bijvoorbeeld via Rabobank Cijfers & Trends. Met andere publicaties bijvoorbeeld de kennisapp. De accountmanagers van de lokale Rabobanken kunnen dankzij die kennis ook beter inschatten welke toekomst een bedrijf heeft en of een geplande uitbreiding, verplaatsing, bedrijfsoverdracht of zelfs nieuwbouw is aan te raden.

Aan bod komt dat samenwerking tussen een bank en een ondernemer belangrijk en soms zelfs essentieel is. Dat een ondernemer met zijn eigen toekomstvisie een gewillig oor krijgt bij een bank en dat een bank een ondernemer zal steunen bij een goed onderbouwd toekomstplan.

De vooroordelen die ondernemers hebben over banken worden weggehaald waardoor er een betere onderlinge verstandhouding komt tussen een ondernemer van een tweewielerbedrijf en de mensen van de bank.
Branchegerichte vertaling. Vanu Consultancy


Bij deze Masterclass wordt op bedrijfskundig vlak een algemene opleiding gegeven.

Deze wordt daarnaast vertaald naar de tweewielerbranche. Alle voorbeelden en cases zullen voorbeelden en cases zijn uit de tweewielerwereld. Dus praktijkvoorbeelden en cases.Verkooptechnieken; Marketing; Leidinggeven Vanu Consultancy


Dit onderdeel zal bestaan uit:


a. Verkopen, een verkooptraining gericht op gewone fietsen.

b. Tevens wordt er een speciale verkooptraining gegeven voor elektrische fietsen.

c. Inruil en taxatie komen aan de orde, omdat dat zeker voor elektrische fietsen steeds belangrijker gaat worden in de toekomst. Een gezonde winstmarge creëren voor gebruikte fietsen zal daarbij leidend zijn.

d. Communicatie met klanten is ook een onderdeel van deze Masterclass. Het begrijpen van de klant, het meedenken met hemen daarbij toch de leidende partij blijven.

e. Ook de verkoop van After-sales wordt behandeld.

f. Aan klantenbehoud en klantenbinding wordt veel aandacht besteed. In de toekomst zijn dit de gebieden waarmee een fysiek bedrijf als het tweewielerbedrijf onderscheid kan maken met het fenomeen internet.

Klantenbehoud is erop gericht dat klanten tevreden zijn en blijven en daardoor ook graag bij je komen. Klantenbehoud is gericht op service en het gevoel van de klant zich bij je "thuis" te voelen.

Klantenbinding is erop gericht dat door acties klanten steeds weer bij je winkel binnenkomen en zodoende steeds meer contact creëren met je klant. Steeds weer opnieuw. Dat vergt actie van jezelf met het maken van planningen voor het gehele jaar.

g. Interne zaken worden eveneens behandeld. Het aansturen van personeel begint al bij het aannemen van personeelsleden. Veel en regelmatige persoonlijke contacten zijn belangrijk voor de sfeer binnen een bedrijf. Wel dient iedereen zich te houden aan de wederzijds gemaakte afspraken en gebruiken binnen een bedrijf. Het creëren van een toekomstbeeld voor een bedrijf en de deelname van het personeel om samen dat toekomstbeeld te bereiken is een extra stimulans voor alle medewerkers, dus ook voor de leidinggevende.

h. Eveneens wordt er aandacht geschonken aan wettelijk zaken, zoals Arbo; Milieu; ect., maar ook aan garantie ne garantieaanvragen.

i. Tenslotte komen ook juridische zaken aan de orde zoals, aansprakelijkheid en Europese wetgeving.Logoenra

Verzekeringen


Verzekeren is een speciaal vak, waar iedereen in Nederland mee te maken heeft.

Dit onderdeel zal worden verzorgd door ENRA/Bovemij.

Zij geven uitleg over de diverse verzekeringen waar een tweewielerbedrijf mee te maken kan krijgen.

Door ENRA verkrijg je meer inzicht in de diverse fietsverzekeringen. Niet alleen in de stadsfietsen en het waarom van de verschillen in premies, maar ook in het tot stand komen van een fietsverzekering en de extra's die een tweewielerbedrijf met de verkoop van verzekeringen kan verkrijgen.

Voor de verzekeringen va n elektrische fietsen wordt naast het afsluiten de verschillende vormen van verzekeren van de categorie fietsen besproken.

De voor-en nadelen worden belicht en natuurlijk wordt er ingegaan op de vervolgtrajecten bij schade, diefstal en zelfs pech-hulp.


Door Bovemij worden de bedrijfsverzekeringen en de daarbij behorende risico's voor een tweewielerbedrijf. De juiste bedrijfspolis om het juiste risico voor een bedrijf en de ondernemer af te dekken. Van aansprakelijkheid tot brandverzekering en van risicoverzekering tot arbeidsongeschiktheidsverzekering van de werknemer. Juist om hoge extra kosten voor de ondernemer te voorkomen.


Terug