Naar inhoud Naar navigatie

Opleiding & Training

Techniek Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende (VOL-VCA)

Werknemers en werkgevers hebben beide taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkplek. Daarom wordt er van de werknemers en werkgevers verwacht dat zij het VCA-certificaat bezitten. Van leidinggevenden wordt verwacht dat zij in het bezit zijn van het certificaat VOL-VCA.

Voor wie?
De cursus is bedoeld voor operationeel leidinggevenden, bijvoorbeeld voorman, projectleider, ploegleider of uitvoerder, die nog niet in het bezit zijn van het certificaat Basisveiligheid VCA en Veiligheid voor Leidinggevenden VCA. Dit certificaat is vereist voor operationeel leidinggevenden volgens de laatste VCA Checklist.

Doel
Na afloop van de cursus heeft de deelnemer inzicht in de verdeling van Arbozorgtaken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De deelnemer is in staat om onveilige situaties op de werkvloer te herkennen, risico's in te schatten en maatregelen te nemen om ongevallen te voorkomen.

Studieprogramma
Om u een indruk te geven van de inhoud van de cursus, volgen hierna de belangrijkste onderwerpen die in de lessen aan de orde komen:

  • Veiligheid
  • Arbeidsomstandigheden en milieuwetgeving
  • Een ongeval, en dan…?
  • VCA: het bevorderen van veilig werken
  • Procedures en werkvergunningen
  • Taakrisicoanalyse
  • Bedrijfsnoodplan
  • Gevaarlijke stoffen
  • Gevarenbronnen
  • Persoonlijke bescherming

Zelfstudie
Het cursusaanbod is geschreven voor zelfstudie en heel toegankelijk voor elk niveau.

Opleidingsduur
1 dag (middag - avond: 13.00 - 21.00 uur)

Afsluiting
De cursus wordt afgesloten met een examen bij een instantie die erkend is door Stichting SSVV. 

Vooropleiding
Geen.

Aanvangsmaanden
september, november, februari, april of bij voldoende aanmeldingen.

Lesgeld (incl. lesmateriaal en examen)  € 233,00

De opleiding wordt uitgevoerd in samenwerking met de partners in het Opleidingsgebouw te Doetinchem.


 

Terug