Naar inhoud Naar navigatie

Opleiding & Training

Techniek Elektrotechniek voor monteurs

Elektrotechniek voor monteurs

Steeds vaker krijgt u als werktuigbouwkundig (onderhouds-)monteur te maken met elektrotechnische werkzaamheden bij storing en onderhoud. Soms ontbreken de basiskennis en vaardigheden. Deze cursus is speciaal voor medewerkers bij wie de basiskennis van elektrotechniek ontbreekt en die in aanraking komen met elektrotechnische werkzaamheden aan machines en onderdelen. De werkzaamheden zijn altijd spanningsloos. De cursus bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Na afloop bent u in staat om eenvoudige montagewerkzaamheden op het gebied van elektrotechniek in een werktuigbouwkundige context te verrichten.

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor iedereen die werkt als (onderhouds-)monteur.

Duur
De cursus omvat 10 bijeenkomsten van 3 uur.

Opbouw
Onderwerpen die we in de cursus behandelen:

Praktijk
- Basisbegrippen elektrotechniek
- Meten elektrische grootheden
- Licht- en relaisschakelingen
- Motoren
- Storing zoeken

Theorie
- Basisbegrippen zoals: spanning, stroom, weerstand en vermogen
- Eén- en driefasen
- Huisinstallatie
- Basisschakelingen relais
- Motoren

Bewijs van deelname
Certificaat

Leslocatie
Graafschap College, sector Techniek, J.F. Kennedylaan 51 te Doetinchem

Startdatum
De cursus start tweemaal per jaar in november en april.

Kosten
U kunt bij deze opleiding uit twee betalingsmogelijkheden kiezen:

  • Maandelijkse termijnen
  • Betaling ineens, 5% korting op de som van de maandelijkse termijnen
  Prijs ineens Maanden Maandtermijn
Elektrotechniek monteurs € 1.000,00 3 € 350,90


Terug