Naar inhoud Naar navigatie

Opleiding & Training

Techniek Basisveiligheid VCA

Werknemers en werkgevers hebben beide taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkplek. Daarom wordt er van de werknemers verwacht dat zij het VCA-certificaat bezitten.

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor alle werknemers die praktisch bezig zijn in de bouw of aanverwante beroepsgroepen, zoals installatie.

Het doel van de cursus is hoe om te gaan met mogelijke risico's en hoe werkzaamheden veilig uit te voeren. Daarnaast biedt de cursus inzicht in veiligheidswetgeving.
 

Studieprogramma

Om u een indruk te geven van de inhoud van de cursus, volgen hierna de belangrijkste onderwerpen die aan de orde komen:

■  Arbowetgeving en Arbo in de praktijk

■  Gevaarlijke stoffen

■  Etikettering

■  Elektriciteit

■  Brand- en explosiegevaar

■  Werken in besloten ruimten

■  Werkplekeisen

■  Hijs- en hefwerktuigen

■  Werken op hoogte

■  Handgereedschap

■  Gereedschapmachines

■  Persoonlijke beschermingsmiddelen

Zelfstudie:
Het cursusaanbod is geschreven voor zelfstudie en heel toegankelijk voor elk niveau.

Afsluiting:
De cursus wordt afgesloten met een examen bij een instantie die erkend is door Stichting SSVV. 

Vooropleiding:
Geen.

Aanvangsmaand:
september, november, februari, april of zodra er voldoende inschrijvingen zijn.

Aantal lessen:
1 dag van 8.30 uur t/m 16.00 uur. 15.30 uur examen.

Lesgeld (incl. lesmateriaal en examen)  € 222,00

Deze opleiding wordt uitgevoerd met de partners in het Opleidingsgebouw.


 

Terug