Naar inhoud Naar navigatie

Opleiding & Training

Secretarieel Secretaresse (LSSO)

De opleiding Secretaresse is een praktische, functie gerichte opleiding voor secretariaatsfuncties op het niveau van afdelingssecretaresse. De opleiding is prima geschikt als vooropleiding voor Management Assistent(e) of voor Medisch Secretaresse.
Het praktische niveau van de opleiding Secretaresse is hoog, het theoretische niveau minder. Hoewel een vergelijking moeilijk te maken is, kan deze opleiding qua niveau vergeleken worden met MBO-niveau 3.


Voor wie?
Een ieder die zich wil bekwamen in een secretariaatsfunctie op niveau 3.

Doel
De deelnemers leren op een praktische manier de vaardigheden voor het goed functioneren van een secretaresse op afdelingsniveau.

Werkwijze
De opleiding Secretaresse is praktijkgericht. U volgt de opleiding in kleine groepen zodat er voldoende ruimte is voor individuele begeleiding. De opleiding is modulair opgebouwd waardoor het mogelijk is losse modules te volgen.

Vooropleiding
Voor deze opleiding Secretaresse wordt minimaal VMBO aanbevolen, met name voor de modules Zakelijk Nederlands en Zakelijk Engels en Notuleren. Ook voor mensen met een vooropleiding MBO of HAVO is dit een prima opleiding om praktische vaardigheden te ontwikkelen.

Afsluiting
Na afloop van iedere module kunt u de opleiding afsluiten met een examen van het Examenbureau LSSO. U dient zich daarvoor zelf in te schrijven op de website www.examenbureaulsso.nl.

Het programma
Om een indruk te geven van de inhoud van de lessen, volgen hieronder de belangrijkste onderwerpen die in de 8 modules aan de orde komen.

Zakelijk Nederlands:

 • Grammatica
 • Spelling
 • Correspondentie

Zakelijk Engels:

 • Idioom
 • Standaardzinnen
 • Correspondentie
 • Luistervaardigheid
 • Mondelinge taalvaardigheid

Toetsenbordvaardigheid:

 • Informatie over toetsenbord en zithouding
 • Gebruikershandleiding typeprogramma
 • Studiewijzer
 • Ergonomie

Tekstverwerken:

 • Word starten en afsluiten
 • Werken met tekst
 • Helpfunctie
 • Tekst opmaken
 • Teksten indelen
 • Documenten opmaken
 • Sjablonen
 • Wizards
 • Lijnen en vormen
 • Afbeeldingen
 • Tabellen
 • Mailingen
 • Etiketten en enveloppen
 • Taalcorrecties

Spreadsheet:

 • Excel
 • Gegevens invoeren
 • bewaren en printen
 • Werkbladen bewerken
 • Werkbladen opmaken
 • Werken met meerdere bladen
 • Beveiligen van bestanden
 • Berekeningen en formules
 • Celverwijzing
 • Functies
 • Gegevens sorteren, zoeken en filteren
 • Grafieken

Notuleren:

 • Voorwaarden
 • Vergaderbegrippen
 • Vergadervormen
 • Verloop van een vergadering
 • Voorbereiding van een vergadering
 • Functies van de notulen
 • Verslagvormen
 • Het maken van aantekeningen
 • Het uitwerken van aantekeningen
 • Het model voor de notulen
 • Archiveren en verzending van de notulen
 • Omgaan met vertrouwelijke gegevens
 • Tijdschema
 • Nederlandse taal
 • Kennis van organisaties
 • Kennis van regelingen en instanties

Kantoorpraktijk:

 • Vaardigheid en eigenschappen van de secretaresse
 • Bezoekers ontvangen
 • Telefoneren
 • Social Media (Facebook, Twitter en LinkedIn)
 • Agendabeheer en tijdbeheer
 • Agendabeheer met Outlook
 • Vergaderingen regelen en taken beheren met Outlook

Rekenvaardigheid:

 • Basis rekenen
 • Afschrijvingen
 • Rente
 • Vreemde valuta
 • BTW
 • Facturen
 • Verzekeringen
 • Indexcijfers

Zelfstudie
8 uur per week. U dient thuis te beschikken over een computer met MS Office om te kunnen oefenen.

Opleidingsduur
De opleiding omvat 36 lesavonden van 18.30 tot 22.00 uur verdeeld over circa 10 tot 12 maanden.

Lesgeld (incl. lesmateriaal, excl. examen)

U kunt bij deze opleiding uit drie betalingsmogelijkheden kiezen:

 • Maandelijkse termijnen
 • Opgave per module en betaling ineens, 5% korting op de som van de maandelijkse termijnen
 • Lesgeld ineens, 10% korting op de som van de maandelijkse termijnen

Bij opgave voor hele opleiding Secretaresse (LSSO):

Prijs ineens € 2.250,00

  Prijs per module Maanden Maandtermijn
SEC: Zakelijk Nederlands €           297,00        3 €        104,25
SEC: Rekenvaardigheid €           297,00        3 €        104,25
SEC: Zakelijk Engels €           297,00        3 €        104,25
SEC: Spreadsheet €           297,00        3 €        104,25
SEC: Toetsenbordvaardigheid €           297,00        3 €        104,25
SEC: Notuleren €           297,00        3 €        104,25
SEC: Tekstverwerken €           297,00        3 €        104,25
SEC: Kantoorpraktijk €           297,00        3 €        104,25

Startmaanden en -plaatsen

 • Doetinchem, september, november, februari en april
 • Hengelo(O), september, november, februari en april 
Terug