Naar inhoud Naar navigatie

Opleiding & Training

Secretarieel Medisch Secretaresse II (LSSO)

Je mag jezelf Medisch Secretaresse noemen als je de algemene secretariële vaardigheden beheerst en daarnaast kennis hebt van een aantal specifieke aspecten van het werken in de gezondheidszorg.
De opleiding Medisch Secretaresse II bestaat uit zes medische modules en sluit je af met het diploma Medisch Secretaresse II. Het diploma Medisch Secretaresse II laat zien dat je over uitgebreide kennis van het werken in de gezondheidszorg beschikt. Het diploma heeft een groot onderscheidend vermogen en geeft je dan ook uitstekende kansen op de arbeidsmarkt van de gezondheidszorg.

Voor wie?

Een ieder die zich wil bekwamen in een medisch secretariaatsfunctie op MBO niveau 4+.

Doel

De deelnemers leren op een praktische manier de vaardigheden voor het goed functioneren van een medisch secretaresse op afdelingsniveau.

Werkwijze

De opleiding Medisch Secretaresse II is praktijkgericht. U volgt de opleiding in kleine groepen zodat er voldoende ruimte is voor individuele begeleiding. De opleiding is modulair opgebouwd, waardoor het mogelijk is losse modules te volgen.

Vooropleiding

Voor de opleiding Medisch Secretaresse II is als vooropleiding de opleiding Medisch Secretaresse I vereist. Het is wel mogelijk zonder deze vooropleiding in te schrijven op de modulen van Medisch Secretaresse II en om hiervoor de erkende certificaten te behalen. Het diploma Medisch Secretaresse II wordt echter uitsluitend verstrekt aan bezitters van het diploma Medisch Secretaresse I.

Afsluiting

Na afloop van iedere module kunt u de opleiding afsluiten met een examen van het Examenbureau LSSO. U dient zich daarvoor zelf in te schrijven op de website www.examenbureaulsso.nl.

Het programma

Om een indruk te geven van de inhoud van de lessen, volgen hieronder de belangrijkste onderwerpen die in de 6 modules aan de orde komen.

Pathologie

 • Geschiedenis van de pathologie
 • Algemene en speciële pathologie
 • Infecties, immunologie en ontstekingen
 • Tumoren

Pathologische aspecten van:

 • Het spijsverteringsstelsel
 • Het ademhalingsstelsel
 • Het circulatiestelsel
 • Het urinewegstelsel
 • De huid
 • Het bewegingsapparaat
 • Het centraal zenuwstelsel
 • Het hormoonstelsel
 • Het genitaalstelsel

Omgangskunde

 • Waarnemen en interpreteren
 • Non-verbaal gedrag
 • Luisteren
 • Samenvatten
 • Vragen stellen
 • Concretiseren
 • Meningen
 • Omgaan met gevoelens
 • Feedback
 • Assertief reageren
 • Argumenteren
 • Digitaal communiceren

Organisatie van de gezondheidszorg

 • Eerstelijns- en tweedelijnszorg
 • Huisartsenen en apotheken
 • Andere zorgverleners in de eerste lijn
 • Zelfzorg en mantelzorg
 • Ziekenhuizen
 • Tweedelijns voorzieningen
 • Samenwerking tussen eerste en tweede lijn
 • Preventie en gezondheidsbevordering
 • Kwaliteit in de zorg
 • Klachten in de zorg
 • Financiering van het zorgstelsel
 • Overheid en gezondheidszorg

Bedrijfscorrespondentie Nederlands

 • GRAMMATICA
 • Zinsbouw
 • Taalstructuur
 • SPELLING
 • (mede) klinkers
 • Naamwoorden / deelwoorden
 • Spelling van woorden
 • CORRESPONDENTIE
 • Soorten brieven
 • Eigenschappen van brieven
 • Informatieverstrekking
 • Stijl

Reflectieverslag

De kandidaat dient een reflectieverslag te produceren volgens het STARR-model. Het reflectieverslag bespreekt een onderwerp op basis van een bepaalde situatie, maar heeft ook voldoende theoretische diepgang. Daartoe wordt op minimaal twee plaatsen in het verslag het besprokene aangevuld met een theoretische onderbouwing of met zinvolle achtergrondinformatie.

Medische correspondentie & dictafonie

 • indeling van brieven en verslagen
  • medische correspondentie
  • omgaan met vertrouwelijke informatie
  • (alinea-)indeling van brieven en verslagen
 • medicijnnamen, symbolen en afkortingen
  • medische termen
  • medicijnnamen
  • symbolen en leestekens
  • afkortingen
 • opstellen medische brieven en verslagen
  • werken met een sjabloon
  • uitwerken van brieven
 • corrigeren medische brieven
 • brieven van verschillende specialismen
  • medisch secretariaat en specialisatie
  • neurologie
  • oncologie
  • cardiologie
  • empathie en discretie
 • sjabloongebruik
 • commando's bij het inspreken
 • gegevens van patiënten, huisartsen en specialisten
 • titulatuur

Zelfstudie

Gemiddeld genomen moet rekening gehouden worden met 9 tot 12 huiswerkuren per week.

Opleidingsduur

De opleiding omvat 28 lesavonden van 18.30 tot 22.00 uur verdeeld over circa 9 maanden.

Lesgeld (incl. lesmateriaal, excl. examen)

U kunt bij deze opleiding uit drie betalingsmogelijkheden kiezen:

 • Maandelijkse termijnen
 • Opgave per module en betaling ineens, 5% korting op de som van de maandelijkse termijnen
 • Lesgeld ineens, 10% korting op de som van de maandelijkse termijnen

Bij opgave voor hele opleiding Medisch Secretaresse II (LSSO):

Prijs ineens € 1.461,00

  Prijs per module Maanden Maandtermijn
Pathologie €           297,00       3 €        101,45
Omgangskunde €           324,00       3 €        110,55
Organisatie van de gezondheidszorg €           297,00       3 €        101,45
Bedrijfscorrespondentie Nederlands €           297,00       3 €        101,45
Reflectieverslag €           164,00       2 €          84,25
Medische correspondentie & dictafonie €           164,00       2 €          84,25

Startmaanden en -plaatsen

 • Doetinchem, september, november en februari. 
 • Hengelo (O), september, november en februari.  
Terug