Naar inhoud Naar navigatie

Opleiding & Training

Secretarieel Medisch Secretaresse I (LSSO)

Je mag jezelf Medisch Secretaresse noemen als je de algemene secretariële vaardigheden beheerst en daarnaast kennis hebt van een aantal specifieke aspecten van het werken in de gezondheidszorg.
De opleiding Medisch Secretaresse I bestaat uit vier modules voor de algemene secretariële vaardigheden en drie medische modules. Je sluit de opleiding af met het diploma Medisch Secretaresse I. Met het LSSO®-diploma Medisch Secretaresse I onderscheid je je bij een sollicitatie met specifieke medische kennis. Het diploma geeft je goede kansen op een baan in de gezondheidszorg (ziekenhuis, verpleeg- en zorghuizen, enz.). Het is een opleiding op MBO-niveau 4.

Voor wie?

Een ieder die zich wil bekwamen in een medisch secretariaatsfunctie. 

Doel

De deelnemers leren op een praktische manier de vaardigheden voor het goed functioneren van een medisch secretaresse op afdelingsniveau.

Werkwijze

De opleiding Medisch Secretaresse is praktijkgericht. U volgt de opleiding in kleine groepen zodat er voldoende ruimte is voor individuele begeleiding. De opleiding is modulair opgebouwd, waardoor het mogelijk is losse modules te volgen.

Vooropleiding

Voor de opleiding Medisch Secretaresse I is een vooropleiding van minimaal VMBO KB (Kaderberoepsgerichte leerweg) aan te bevelen. Instroom vindt veelal plaats op basis van HAVO- of VWO-vooropleiding. Ook LSSO-cursisten met het diploma Secretaresse of Administratief Medewerker stromen vaak door.

Afsluiting

Na afloop van iedere module kunt u de opleiding afsluiten met een examen van het Examenbureau LSSO. U dient zich daarvoor zelf in te schrijven op de website www.examenbureaulsso.nl.

Het programma

Om een indruk te geven van de inhoud van de lessen, volgen hieronder de belangrijkste onderwerpen die in de 7 modules aan de orde komen.

Zakelijk Nederlands

 • Grammatica
 • Spelling 
 • Correspondentie

Toetsenbordvaardigheid

 • Informatie over toetsenbord en zithouding
 • Gebruikershandleiding typeprogramma
 • Studiewijzer
 • Ergonomie

Tekstverwerken

 • Word starten en afsluiten
 • Werken met tekst
 • Helpfunctie
 • Tekst opmaken
 • Teksten indelen
 • Documenten opmaken
 • Sjablonen
 • Wizards
 • Lijnen en vormen
 • Afbeeldingen
 • Tabellen
 • Mailingen
 • Etiketten en enveloppen
 • Taalcorrecties

Notuleren

 • Voorwaarden
 • Vergaderbegrippen
 • Vergadervormen
 • Verloop van een vergadering
 • Voorbereiding van een vergadering
 • Functies van de notulen
 • Verslagvormen
 • Het maken van aantekeningen
 • Het uitwerken van aantekeningen
 • Het model voor de notulen
 • Archiveren en verzending van de notulen
 • Omgaan met vertrouwelijke gegevens
 • Tijdschema
 • Nederlandse taal
 • Kennis van organisaties
 • Kennis van regelingen en instanties

Medische Terminologie

 • Medische begrippen en uitdrukkingen

Medische Administratie

 • Organisatie gezondheidszorg, taak overheid
 • Organisatie ziekenhuis, medische Administratie
 • De polikliniek
 • Het behandelhuis, de kliniek
 • Medisch dossier, WGBO, WPR
 • Gegevensverwerking

Anatomie & Fysiologie

 • Bouw en functioneren van cellen, weefsels, organen en orgaanstelsels van het menselijk lichaam
 • De stofwisseling en de werking van het zenuwstelsel

Zelfstudie

12 uur per week. U dient thuis te beschikken over een computer met MS Office om te kunnen oefenen.

Opleidingsduur

De opleiding omvat 36 lesavonden van 18.30 tot 22.00 uur verdeeld over circa 10 tot 12 maanden.

Lesgeld (incl. lesmateriaal, excl. examen)

U kunt bij deze opleiding uit drie betalingsmogelijkheden kiezen:

 • Maandelijkse termijnen
 • Opgave per module en betaling ineens, 5% korting op de som van de maandelijkse termijnen
 • Lesgeld ineens, 10% korting op de som van de maandelijkse termijnen

Bij opgave voor hele opleiding Medisch Secretaresse I (LSSO):

Prijs ineens € 2.266,00

  Prijs per module Maanden Maandtermijn
Zakelijk Nederlands €            297,00       3 €        104,25
Notuleren €            297,00       3 €        104,25
Toetsenbordvaardigheid          €            297,00       3 €        104,25
Tekstverwerken €            297,00       3 €        104,25
Medische Terminologie €            351,00       3 €        123,20
Medische Administratie €            327,00       3 €        114,75
Anatomie & Fysiologie €            526,00       4 €        138,45

Startmaanden en -plaatsen

 • Doetinchem, maandagavond, september, november, februari en april 
 • Hengelo (O), september, november, februari en april.

Alternatieven en doorstroom

Terug