Naar inhoud Naar navigatie

Opleiding & Training

Secretarieel Managementassistent (LSSO)

De opleiding Managementassistent richt zich op mensen die de vaardigheden van een secretaresse al beheersen, en nu willen gaan groeien in hun functie. Om als management assistent(e) te kunnen functioneren moet de deelnemer leren meedenken met het management. Dat is dan ook de voornaamste doelstelling van deze opleiding. Met vakken als management, marketing en PR/bedrijfscommunicatie krijgt de deelnemer inzicht in managementzaken en worden zijn/haar inzichten in de bedrijfsprocessen verbreed. Hoewel een vergelijking moeilijk te maken is, kan deze opleiding qua niveau vergeleken worden met MBO-niveau 4.

Voor wie?
Iedere secretaresse die naast de secretariële werkzaamheden ook actief betrokken is bij de directe ondersteuning van het management. De basis van het werk is vanuit de secretariele vaardigheden.

Doel
De deelnemers leren meedenken met het managementteam.

Werkwijze
De opleiding Managementassistent is praktijkgericht. U volgt de opleiding in kleine groepen zodat er voldoende ruimte is voor individuele begeleiding. De opleiding Managementassistent is modulair opgebouwd waardoor het mogelijk is losse modules te volgen.

Vooropleiding
Voor deze opleiding wordt minimaal MAVO/MBO/HAVO aanbevolen. Ook mensen met een vooropleiding Secretaresse kiezen vaak deze opleiding als vervolg. Werkervaring compenseert mogelijk een lagere vooropleiding.

Afsluiting
Na afloop van iedere module kunt u de opleiding afsluiten met een examen van het Examenbureau LSSO. U dient zich daarvoor zelf in te schrijven op de website www.examenbureaulsso.nl.

Het programma
Om een indruk te geven van de inhoud van de lessen, volgen hieronder de belangrijkste onderwerpen die in de 6 modules aan de orde komen.

Officemanagement:

 • De management assistent(e)
 • Persoonlijk functioneren
 • Afdelingsplan
 • Bijeenkomsten en evenementen
 • Human Resource Management
 • Zakenreizen

Vergader- en presentatietechniek:

 • Vergaderbegrippen
 • Vergadervormen
 • Verloop van een vergadering
 • Rol van de deelnemer
 • Rol van de voorzitter
 • Mondelinge presentatie
 • Schriftelijke presentatie

Management:

 • Organisatie en samenleving
 • Besturen en beslissen
 • Doelstellings- en beleidsbepaling
 • Planning en procesbeheersing
 • Organiseren
 • Personeelsbeleid en leidinggeven
 • Communicatie en gesprekstechniek
 • Controleren en evaluatie

Marketing:

 • Inleiding marketing
 • Marketing management
 • Consumentengedrag
 • Industriële afnemers
 • Productiebeleid
 • Prijsbeleid en distributiebeleid
 • Communicatie
 • Marktonderzoek
 • Diensten en direct marketing

PR/Bedrijfscommunicatie:

 • Schriftelijke bedrijfscommunicatie
 • Leesvaardigheid van teksten
 • Brieven en circulaires
 • Folders en brochures
 • Direct Mailing
 • Advertenties
 • Advertorial
 • Bedrijfsbladen
 • Persberichten

Nederlandse Bedrijfscorrespondentie

Onder andere:

 • GRAMMATICA
 • Zinsbouw
 • Taalstructuur
 • SPELLING
 • (mede) klinkers
 • Naamwoorden / deelwoorden
 • Spelling van woorden
 • CORRESPONDENTIE
 • Soorten brieven
 • Eigenschappen van brieven
 • Informatieverstrekking
 • Stijl

Zelfstudie
8 uur per week. U dient thuis te beschikken over een computer met MS Office om te kunnen oefenen.

Opleidingsduur
De opleiding omvat 27 lesavonden van 18.30 tot 22.00 uur verdeeld over circa 9 à 12 maanden.

Lesgeld (incl. lesmateriaal, excl. examen)

U kunt bij deze opleiding uit drie betalingsmogelijkheden kiezen:

 • Maandelijkse termijnen
 • Opgave per module en betaling ineens, 5% korting op de som van de maandelijkse termijnen
 • Lesgeld ineens, 10% korting op de som van de maandelijkse termijnen

Bij opgave voor hele opleiding Managementassistente (LSSO):

Prijs ineens € 1.688,00

  Prijs per module Maanden Maandtermijn
MAS: Management €           297,00       3 €        104,25
MAS: Office Management €           297,00       3 €        104,25
MAS: Marketing €           297,00       3 €        104,25
MAS: NL Bedrijfscorrespondentie €           297,00       3 €        104,25
MAS: PR / Bedrijfscommunicatie €           297,00       3 €        104,25
MAS: Vergader- en presentatietechniek €           297,00       3 €        104,25

Startmaanden en -plaatsen

 • Doetinchem, september, november en februari.

Alternatieven en doorstroom

Terug