Naar inhoud Naar navigatie

Opleiding & Training

Secretarieel Juridisch Secretaresse (LSSO)

Hoewel de juridisch secretaresse in principe hetzelfde werk doet als een 'algemeen' secretaresse, worden aan haar toch andere eisen gesteld. Door de omgeving waarin zij werkt, moet ze vertrouwd zijn met begrippen en terminologie uit de juridische sector. Met de opleiding Juridische Secretaresse, is de deelnemer uitstekend in staat een functie als juridisch secretaresse uit te voeren. Het is een opleiding op MBO-niveau 4.

Voor wie?
De opleiding is bedoeld voor hen die juridisch secretaresse willen worden. Het is ook een prima opleiding voor mensen die reeds als (juridisch) secretaresse werkzaam zijn. 

Doel
De deelnemer leert naast secretariële vaardigheden een aantal specifieke vaardigheden om als juridisch secretaresse te kunnen functioneren.

Werkwijze
De opleiding is praktijkgericht. U volgt de opleiding in kleine groepen zodat er voldoende ruimte is voor individuele begeleiding. U oefent thuis in een virtueel kantoor.

Vooropleiding
Voor deze opleiding vragen wij minimaal een vooropleiding op HAVO- of VWO-vooropleiding en een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid (in het Nederlands).

Afsluiting
Na afloop van iedere module kunt u de opleiding afsluiten met een examen van het Examenbureau LSSO. U dient zich daarvoor zelf in te schrijven op de website www.examenbureaulsso.nl.

Het programma
Om een indruk te geven van de inhoud van de lessen, volgen hieronder de belangrijkste onderwerpen die in de modules aan de orde komen.

Module Juridische Vaardigheden
Taken op het advocatenkantoor:

 • Processtukken bij de civiele rechtszaak
 • Verzoekschriftprocedure, kort geding en eis in reconventie
 • Conservatoir beslag en hoger beroep
 • De toevoeging en het Juridisch Loket
 • Griffierechten en proceskosten

Taken op het notariaat:

 • Verklaring van erfrecht en testament
 • Samenlevingsovereenkomst
 • Akte van levering en akte van oprichting

Praktijkopdrachten:

 • Roladministratie en rolnummers
 • Dagvaarding
 • Zoeken van wetteksten en gerechtelijke uitspraken
 • Dictafoontraining

Module Juridische Kennis

 • Gedrags- en rechtsregels, soorten recht
 • Rechtsbronnen en rechterlijke macht
 • Burgerlijk proces, kort geding en arbitrage
 • Bewijsmiddelen, rechts- en dwangmiddelen
 • Handelingsbekwaamheid, huwelijk en erfenisrecht
 • Vermogens- en verbintenissenrecht
 • Risicodekking, verzekeringen en sociale zekerheid
 • Ondernemingsvormen en arbeidsrecht
 • Incasso, faillissement en surseance van betaling
 • Schuldsanering
 • Zekerheidsrechten
 • Publiekrecht en belastingen

Zakelijk Nederlands

 • Grammatica
 • Spelling
 • Correspondentie

Toetsenbordvaardigheid

 • Informatie over toetsenbord en zithouding
 • Gebruikershandleiding typeprogramma
 • Studiewijzer
 • Ergonomie

Tekstverwerken

 • Word starten en afsluiten
 • Werken met tekst
 • Helpfunctie
 • Tekst opmaken
 • Teksten indelen
 • Documenten opmaken
 • Sjablonen
 • Wizards
 • Lijnen en vormen
 • Afbeeldingen
 • Tabellen
 • Mailingen
 • Etiketten en enveloppen
 • Taalcorrecties

Notuleren

 • Voorwaarden
 • Vergaderbegrippen
 • Vergadervormen
 • Verloop van een vergadering
 • Voorbereiding van een vergadering
 • Functies van de notulen
 • Verslagvormen
 • Het maken van aantekeningen
 • Het uitwerken van aantekeningen
 • Het model voor de notulen
 • Archiveren en verzending van de notulen
 • Omgaan met vertrouwelijke gegevens
 • Tijdschema
 • Nederlandse taal
 • Kennis van organisaties
 • Kennis van regelingen en instanties

Zelfstudie
Wij vragen voor deze opleiding 10 uur zelfstudie per week.

Opleidingsduur
De opleiding omvat 36 lesavonden verdeeld over circa 10 - 12 maanden.

Lesgeld (incl. lesmateriaal, excl. examen)

U kunt bij deze opleiding uit drie betalingsmogelijkheden kiezen:

 • Maandelijkse termijnen
 • Opgave per module en betaling ineens, 5% korting op de som van de maandelijkse termijnen
 • Lesgeld ineens, 10% korting op de som van de maandelijkse termijnen

Bij opgave voor hele opleiding Juridische Secretaresse (LSSO):

Prijs ineens € 2.394,00

  Prijs per module Maanden Maandtermijn
JUR: Juridische Kennis €           670,00       6 €         117,55
JUR: Juridische Vaardigheden €           670,00       6 €         117,55
SEC: Zakelijk Nederlands €           297,00       3 €         104,25
SEC: Toetsenbordvaardigheid €           297,00       3 €         104,25
SEC: Tekstverwerken €           297,00       3 €         104,25
SEC: Notuleren €           297,00       3 €         104,25


Startmaanden en -plaatsen
Doetinchem: september, november, februari en april. 
Hengelo (O): september, november, februari en april. 
 


Alternatieven en doorstroom

Terug