Naar inhoud Naar navigatie

Opleiding & Training

Secretarieel Financieel Administratief Medewerker (LSSO)

De opleiding Financieel Administratief Medewerker is een praktische, functiegerichte opleiding voor financieel-administratieve kantoorfuncties. Het praktische niveau van de opleiding is hoog. De deelnemer leert een zelfstandige boekhouding te voeren voor een klein bedrijf. Bovendien kan de cursist deze boekhouding voeren op de computer, waarbij ook de inrichting van de administratie en de generatie van rapporten bekend is. De deelnemer is ook inzetbaar in assistentenfuncties op financiële afdelingen. Het is een opleiding op MBO-niveau 3.

Voor wie?
De opleiding Financieel Administratief Medewerker is bedoeld voor iedereen die een functie als financieel administratief medewerker ambieert of op dit moment al werkt maar beter wil gaan functioneren.

Doel
De deelnemers leren op een praktische manier de vaardigheden voor het goed functioneren in een financieel administratieve functie op een kantoor.

Werkwijze
De opleiding Financieel Administratief Medewerker is praktijkgericht. U volgt de opleiding in kleine groepen zodat er voldoende ruimte is voor individuele begeleiding. De opleiding is modulair opgebouwd waardoor het mogelijk is losse modules te volgen.

Vooropleiding
Voor deze opleiding Financieel Administratief Medewerker vragen wij minimaal een vooropleiding op MAVO- of VBO- niveau en een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid (in het Nederlands).

Afsluiting
Na afloop van iedere module kunt u de opleiding afsluiten met een examen van het Examenbureau LSSO. U dient zich daarvoor zelf in te schrijven op de website www.examenbureaulsso.nl.

Het programma
Om een indruk te geven van de inhoud van de lessen, volgen hieronder de belangrijkste onderwerpen die in de 8 modules aan de orde komen:

Telefoneren:

■  Communicatie
■  Klantgericht handelen
■  Gesprekstechnieken
■  Telefoongesprekken voorbereiden
■  Telefoongesprekken voeren
■  Soorten gesprekken
■  Communicatie-infrastructuur
■  Telecommunicatiediensten
■  Telefoonetiquette
■  Telefoonalfabet


Toetsenbordvaardigheid:

■  Informatie over toetsenbord en zithouding
■  Gebruikershandleiding typeprogramma
■  Studiewijzer
■  Ergonomie


Tekstverwerken:

■  Word starten en afsluiten
■  Werken met tekst
■  Helpfunctie
■  Tekst opmaken
■  Teksten indelen
■  Documenten opmaken
■  Sjablonen
■  Wizards
■  Lijnen en vormen
■  Afbeeldingen
■  Tabellen
■  Mailingen
■  Etiketten en enveloppen
■  Taalcorrecties
 

Spreadsheet:

■  Excel
■  Gegevens invoeren, bewaren en printen
■  Werkbladen bewerken
■  Werkbladen opmaken
■  Werken met meerdere bladen
■  Beveiligen van bestanden
■  Berekeningen en formules
■  Celverwijzing
■  Functies
■  Gegevens sorteren, zoeken en filteren
■  Grafieken


Rekenvaardigheid:

■  Basisrekenen
■  Afschrijvingen
■  Rente
■  Vreemde valuta
■  BTW
■  Facturen
■  Verzekeringen
■  Indexcijfers


Praktijkvaardigheid:

■ Baliewerkzaamheden
■ Nederlandse taal
■ Notities en memo's
■ Postverwerking
■ Archiveren
■ Internet en E-mail
■ Loopbaan en Social Media: LinkedIn
■ Solliciteren

Boekhouden:

■  Inventaris en balans
■  Resultatenrekening
■  Rekeningstelsel
■  Dagboeken
■  Debiteuren- en crediteurenadministratie
■  Journaliseren
■  Grootboek
■  Kolommenbalans
■  BTW-administratie
■  Correctieposten
■  Kortingen
■  Afschrijvingen
■  Permanentie
■  Jaarrekening


Computerboekhouden:

■  Aanmaken van administraties
■  Inrichting van de computerboekhouding
■  Invoeren van gegevens
■  Uitdraaien van gegevens
■  Kostenanalyses en managementinformatie
■  BTW- aangifte
■  Excel Add In


Zelfstudie
8 uur per week. U dient thuis te beschikken over een computer met MS Office om te kunnen oefenen. Voor de module Computerboekhouden ontvangt u tijdens de lessen software (Accountview) voor zelfstudie.

Opleidingsduur

De opleiding omvat 36 lesavonden van 18.30 tot 22.00 uur verdeeld over circa 10 tot 12 maanden. 

Lesgeld (incl. lesmateriaal, excl. examen)

U kunt bij deze opleiding uit drie betalingsmogelijkheden kiezen:

  • Maandelijkse termijnen
  • Opgave per module en betaling ineens, 5% korting op de som van de maandelijkse termijnen
  • Lesgeld ineens, 10% korting op de som van de maandelijkse termijnen

Bij opgave voor hele opleiding Financieel Administratief Medewerker (LSSO):

Prijs ineens € 2.250,00

  Prijs per module Maanden Maandtermijn
FAM: Telefoneren €           297,00       3 €        104,25
FAM: Toetsenbordvaardigheid €           297,00       3 €        104,25
FAM: Praktijkvaardigheid €           297,00       3 €        104,25
FAM: Tekstverwerken €           297,00       3 €        104,25
FAM: Spreadsheet €           297,00       3 €        104,25
FAM: Rekenvaardigheid €           297,00       3 €        104,25
FAM: Boekhouden €           297,00       3 €        104,25
FAM: Computerboekhouden €           297,00       3 €        104,25

Startmaanden en -plaatsen

■  Doetinchem: september, november, februari en april
■  Hengelo (O): september, november, februari en april
 


Terug