Naar inhoud Naar navigatie

Opleiding & Training

Secretarieel Administratief Medewerker (LSSO)

De opleiding Administratief Medewerker is een praktische, functiegerichte opleiding voor algemeen-administratieve kantoorfuncties. Het praktische niveau van de opleiding Administratief Medewerker is hoog, het theoretische niveau laag. Het is een opleiding op MBO-niveau 2.

Voor wie?
Iedereen die als administratieve kracht wil gaan werken of al werkt en beter wil gaan functioneren.

Doel
De deelnemers leren op een praktische manier de vaardigheden voor het goed functioneren in een administratieve functie op een kantoor.

Werkwijze
De opleiding Administratief Medewerker is praktijkgericht. U volgt de opleiding in kleine groepen zodat er voldoende ruimte is voor individuele begeleiding. De opleiding is modulair opgebouwd waardoor het mogelijk is losse modules te volgen.

Vooropleiding
Voor deze opleiding vragen wij minimaal een vooropleiding op MAVO- of VBO- niveau en een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid (in het Nederlands).

Afsluiting
Na afloop van iedere module kunt u de opleiding afsluiten met een examen van het Examenbureau LSSO. U dient zich daarvoor zelf in te schrijven op de website www.examenbureaulsso.nl.

Het programma
Om een indruk te geven van de inhoud van de lessen, volgen hieronder de belangrijkste onderwerpen die in de 6 modules aan de orde komen:

Telefoneren:

 • Communicatie
 • Klantgericht handelen
 • Gesprekstechnieken
 • Telefoongesprekken voorbereiden
 • Telefoongesprekken voeren
 • Soorten gesprekken
 • Communicatie-infrastructuur
 • Telecommunicatiediensten
 • Telefoonetiquette
 • Telefoonalfabet

Toetsenbordvaardigheid:

 • Informatie over toetsenbord en zithouding
 • Gebruikershandleiding typeprogramma
 • Studiewijzer
 • Ergonomie

Tekstverwerken:

 • Word starten en afsluiten
 • Werken met tekst
 • Helpfunctie
 • Tekst opmaken
 • Teksten indelen
 • Documenten opmaken
 • Sjablonen
 • Wizards
 • Lijnen en vormen
 • Afbeeldingen
 • Tabellen
 • Mailingen
 • Etiketten en enveloppen
 • Taalcorrecties

Spreadsheet:

 • Excel
 • Gegevens invoeren, bewaren en printen
 • Werkbladen bewerken
 • Werkbladen opmaken
 • Werken met meerdere bladen
 • Beveiligen van bestanden
 • Berekeningen en formules
 • Celverwijzing
 • Functies
 • Gegevens sorteren, zoeken en filteren
 • Grafieken

Rekenvaardigheid:

 • Basisrekenen
 • Afschrijvingen
 • Rente
 • Vreemde valuta
 • BTW
 • Facturen
 • Verzekeringen
 • Indexcijfers

Praktijkvaardigheid:

 • Baliewerkzaamheden
 • Nederlandse taal
 • Notities en memo's
 • Postverwerking
 • Archiveren
 • Persoonlijke presentatie
 • Internet en E-mail
 • Solliciteren
 • Loopbaan en Social Media; LinkedIn


Zelfstudie
8 uur per week. U dient thuis te beschikken over een computer met MS Office om te kunnen oefenen.

Opleidingsduur
De opleiding omvat 27 lesavonden van 18.30 tot 22.00 uur verdeeld over circa 9 maanden.

In de periode april t/m augustus worden de optionele specialisatiemodules verzorgd voor Financieel/Commercieel Administratief Medewerker. Volgt u deze specialisatiemodules niet, dan heeft u in deze periode dus even geen les. Start u niet in september maar in november of februari, dan zorgt dit dus ook voor een extra opleidingsduur van 4 maanden.

Lesgeld (incl. lesmateriaal, excl. examen)

U kunt bij deze opleiding uit drie betalingsmogelijkheden kiezen:

 • Maandelijkse termijnen
 • Opgave per module en betaling ineens, 5% korting op de som van de maandelijkse termijnen
 • Lesgeld ineens, 10% korting op de som van de maandelijkse termijnen

Bij opgave voor hele opleiding Administratief Medewerker (LSSO):

Prijs ineens € 1.688,00

  Prijs per module Maanden Maandtermijn
AM: Telefoneren €           297,00       3 €        104,25
AM: Toetsenbordvaardigheid €           297,00       3 €        104,25
AM: Praktijkvaardigheid €           297,00       3 €        104,25
AM: Tekstverwerken €           297,00       3 €        104,25
AM: Spreadsheet €           297,00       3 €        104,25
AM: Rekenvaardigheid €           297,00       3   €        104,25

Startmaanden en -plaatsen

 • Doetinchem, september, november en februari
 • Hengelo (O), september, november en februari
Terug