Naar inhoud Naar navigatie

Opleiding & Training

PRINCE2 / ITIL / LEAN LSS Green Belt

Inhoud van de training

Tijdens deze uitgebreide opleiding leert de student als eerste de achtergronden van Lean Management en Six Sigma kennen en hoe deze twee elkaar versterken. De student leert alle belangrijke instrumenten uit de Lean Six Sigma toolbox en gaat er zelf actief mee aan de slag, op deze manier wordt de theorie direct zichtbaar in de praktijk. Het is belangrijk dat verbeteringen worden doorgevoerd en geaccepteerd door management en medewerkers. Daarom krijgt het onderwerp verandermanagement veel aandacht tijdens deze Lean Six Sigma Green Belt. Deze opleiding is opgesteld volgens de 5 stappen van een Lean Six Sigma project: Define, Measure, Analyze, Improve en Control (DMAIC).
Na deze opleiding bent u in staat om zelfstandig een Lean Six Sigma project te starten en tot een aantoonbaar succesvol einde te brengen en weet de verschillende tools en technieken toe te passen en de theorie te vertalen naar de eigen werk- of projectomgeving. De student begrijpt de impact van veranderingen op medewerker en organisatie en kent de
voordelen om de eigen werkzaamheden steeds verder te verbeteren.

Doelgroep
De Green Belt opleiding is bedoeld voor leidinggevenden, projectleiders en consultants uit de dienstverlenende sector of overheidsinstellingen die een voortrekkersrol hebben of krijgen binnen Lean Six Sigma verbeterprojecten in hun eigen organisatie.

Voorkennis en niveau
Er is geen specifieke vooropleiding vereist, MBO+/HBO niveau.

Duur
7 dagen

Examenonderwerpen
Uit de definitiefase, meetfase, analysefase, verbeteringsfase en controlefase.

Examen
180 minuten, 100 multiple-choice vragen (IASSC).
U ontvangt het officiële LLS Green Belt certificaat.


Investering

Lesgeld € 2805,00

Boeken € 115,00

Examen € 575,00

Servicekosten € 105,00 (lunch / koffie / thee / water)


Start

De opleiding gaat van start bij minimaal vier deelnemers. De opleiding kan ook in-company verzorgd worden.


Samenwerking

Deze opleiding wordt verzorgd door GoodSense.


Terug