Naar inhoud Naar navigatie

Opleiding & Training

PRINCE2 / ITIL / LEAN BISL-ICT & bedrijfsprocessen

Inhoud van de training

Business Information Services Library (BiSL) is een framework met ondersteunende best practices in het functionele beheer domein dat zich richt op Informatievoorziening binnen de gebruikersorganisatie, verkregen uit deze informatiesystemen. BiSL kent nauwe aansluiting met ICT op het bedrijfsproces. Voor velen is juist deze aansluiting met de naastliggende domeinen (Applicatiebeheer en Technisch beheer) niet helder. Na afloop van deze bent u in staat de context van het BiSL- framework te verwoorden en kent u de onderling verhouding tussen functioneel-, applicatie-, technisch beheer (BiSL, ASL en ITIL). U krijg inzicht in het BiSL-raamwerk en de interne samenhang van de processen. Geïntegreerde oefeningen maken standaard deel uit van de interactieve cursus en examenvoorbereiding is optioneel indien het examen bij de cursus wordt aangevraagd. De examen specificaties zijn door APMG afgegeven en bieden u een erkende APMG certificering.


Doelgroep
Het examen BiSL Foundation is bedoeld voor professionals die in de dagelijkse praktijk met functioneel beheer bezig zijn: behalve de traditionele functionele (applicatie-) beheerder zijn dat informatiemanagers, overige beheerders en anderen die (in)direct betrokken zijn bij functioneel beheer binnen de organisatie. Managers en medewerkers die meer kennis willen vergaren over het BiSL-raamwerk.


Voorkennis en niveau
Minimaal een half jaar ervaring in een applicatie management omgeving wordt aanbevolen.


Duur
2 dagen (optioneel kan op de laatste dag ter afsluiting examen gedaan worden).


Examenonderwerpen
De context van Application Management
De processen van Application Management
Het gebruik van Application Management


Examen

Het examen bestaat uit 40 multiple-choice vragen

De deelnemer moet in 1 uur 26 of meer correcte antwoorden geven om te slagen - 65%.


Investering

Lesgeld € 850,00

Boeken € 128,00

Examen € 227,00

Servicekosten € 30,00 ( lunch / koffie / thee / water)


Start

De opleiding gaat van start bij minimaal vier deelnemers. De opleiding kan ook in-company verzorgd worden.


Samenwerking

Deze opleiding wordt verzorgd door GoodSense.


Terug