Naar inhoud Naar navigatie

Opleiding & Training

Personeel en Salaris Vakopleiding Payroll Services (VPS)

Ben je werkzaam als salaris- en/of personeelsadministrateur? Heb je ruime ervaring op het gebied van arbeid en beloning en wil je graag verder werken aan je professionele ontwikkeling? De opleiding Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services (VPS) verstrekt je gevorderde kennis op het terrein van de loonadministratie met het accent op fiscaliteiten, sociale zekerheid en arbeidsrecht. Daarnaast komen ook disciplines als HR-beleid, ICT, financiële administratie, accounting en budgettering aan de orde. En ook werk je aan je communicatieve vaardigheden. Met het Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services (VPS) in je bagage kun je adviseren over flexibele arbeidsvoorwaarden en fungeer je als spil tussen de HR, de financiële afdeling en de salarisadministratie. Kortom, een brede opleiding voor de allround payroll professional.

Voor wie?

De opleiding is geschikt voor iedereen die werkzaam is als salaris- en/of personeelsadministrateur en functionarissen die zich graag verder willen ontwikkelen in professionele zin.

Doel
Het doel van de opleiding is het verbreden en verdiepen van de vakkennis die nodig zijn om de functie van salaris- of personeelsadministrateur te bekleden.

Het programma
De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

Loonheffingen - 14 lessen

- De salarisadministratie
- Loonheffingen
- Werkgever en werknemer
- Bijzondere arbeidsrelaties
- Wat behoort tot loon
- Werkkostenregeling
- Vergoedingen en vestrekkingen
- Tabellen en heffingskortingen
- Eindheffing en afdrachtvermindering
- Als zaken niet in orde zijn
- In bezwaar gaan
- Internationale arbeid
- Inkomstenbelasting


Arbeidsrecht en sociale zekerheid - 14 lessen

De volgende onderwerpen maakt u zich eigen en kunt u toepassen.

- Inleiding tot Nederlands recht
- Het arbeidsprocesrecht
- De arbeidsovereenkomst
           Inleiding
           Totstandkoming en verplichtingen
           Loondoorbetaling
           Speciale regels
- Einde van de arbeidsovereenkomst
          Opzegging door werkgever
          Gegeven ontslag
          Opzegverboden
- CAO
- Wet arbeid en zorg
- Wetgeving rond arbeidstijd, arbeidsomstandigheden en arbeidsduur
- Wetten rond gelijke behandeling
- Wet op ondernemingsraden
- Pensioenwetgeving
- De sociale verzekering
- Volksverzekeringen
- Ziekte en zwangerschap
- Langdurig arbeidsongeschikt
- Werkloosheid en toeslagenwet
- Subsidies en toeslagen
- Internationale sociale zekerheid
 

Personeel en Organisatie - 12 lessen

De volgende onderwerpen maakt u zich eigen en kunt u toepassen.

- Strategie
- Kosten en kostprijs
- Budgettering
- Jaarrekening
- Informatievoorziening
- Administratieve organisatie
- Administratieve organisatie en HRM
- Verwerking van de lonen in de administratie
- HRM
- De personeelsafdeling
- Motiveren van medewerkers
- Belonen en beoordelen van medewerkers
 

Communicatie - 6 lessen

De volgende onderwerpen maakt u zich eigen en kunt u toepassen.

- Communicatie
- Luistervaardigheden
- Effectief communiceren
- Gespreksvoering
- Gespreksvormen
- Feedback

VPS communicatie, woensdag 29 mei van 19.00 - 22.00 uur

Vooropleiding
Het examenbureau Associatie heeft de vooropleidingseis voor VPS losgelaten. Echter adviseren wij sterk dat u qua kennis en/of ervaring beschikt over PDL niveau. Indien dit niet het geval is, zijn de lessen niet tot nauwelijks te volgen.

Zelfstudie
Wij vragen voor deze opleiding ca. 6 tot 8 uur zelfstudie per week.

Opleidingsduur
Totaal 46 lesavonden van 3 uur, verdeeld over 4 modules.

Examen
Aan het eind van de opleiding of per module kunt u deelnemen aan het examen VPS dat wordt afgenomen door de Nederlandse Associatie van Examinering. Het vak Communicatie wordt door DOC Opleiding & Training afgenomen. Voor toelatingseisen zie www.associatie.nl

Prijs (excl. examen en boekengeld)

U kunt bij deze opleiding uit drie betalingsmogelijkheden kiezen:

  • Maandelijkse termijnen
  • Opgave per module en betaling ineens, 5% korting op de som van de maandelijkse termijnen
  • Lesgeld ineens, 10% korting op de som van de maandelijkse termijnen

Bij opgave voor hele opleiding VPS:

Prijs ineens € 3.460,00

  Prijs per module Maanden Maandtermijn
Loonheffingen € 1074,00*       4        € 282,65
Arbeidsrecht & sociale zekerheid € 1074,00*       4        € 282,65
Personeel en organisatie €  921,00*       4        € 242,40
Communicatie € 584,00**       2        € 307,40

Voor prijzen van het boekengeld: zie www.studers.nl
* Voor het examengeld en exameninformatie: zie www.associatie.nl
** Inclusief het examen dat door DOC wordt afgenomen.

Startmaanden en plaatsen

Doetinchem: september, maart/mei en januari
Hengelo (O): september, maart/mei en januari
 

Register
Indien u in het bezit bent van het VPS-diploma kunt u zich inschrijven in het register (RPP) van het NIRPA. U mag in dit geval de titel RPP (Registered Payroll Professional) voeren. Voorwaarde voor continuering van de inschrijving in het register is het jaarlijks aantonen dat u voldoet aan de eis van permanente educatie. Voor meer informatie kijk op www.nirpa.nl. Als geregistreerd VPS-er laat u aan uw werkgever of potentiële werkgever zien dat uw kennis m.b.t. uw vakgebied up-to-date is en dat u uw eigen ontwikkeling serieus neemt

Terug