Naar inhoud Naar navigatie

Opleiding & Training

Personeel en Salaris Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL)

Loonadministratie is een complex vakgebied. Voor een salarisadministrateur is het dan ook belangrijk dat hij/zij inzicht heeft in actuele wet- en regelgeving en de gevolgen voor de loonadministratie. Met deze opleiding verwerft u de nodige kennis en vaardigheden, zodat u op de hoogte bent van de actuele zaken in uw vakgebied.

Voor wie?

De opleiding is bestemd voor huidige en toekomstige medewerkers op de salarisadministratie.

Doel
Met deze opleiding verwerft u de nodige kennis en vaardigheden, zodat u op de hoogte bent van de actuele zaken in uw vakgebied. Tevens leert u een salarisadministratie op te zetten, bij te houden en te controleren.

Het programma

Loonheffingen
Ieder bedrijf dat personeel in dienst heeft, doet een aangifte loonheffingen en betaalt loonheffingen. Denk bijvoorbeeld aan loonbelasting, premies werknemersverzekeringen en inkomstafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Arbeidsrecht en sociale zekerheid
Arbeidsverhoudingen, arbeidsovereenkomst, sociale zekerheid, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Allemaal onderwerpen die een personeelsconsulent of loonadministrateur moet kennen en moet kunnen toepassen in zijn / haar werk. 

Personeel, organisatie en communicatie
Voor een personeelsfunctionaris of loonadministrateur is het van belang brede kennis te hebben op meerdere vakgebieden. Denk bijvoorbeeld aan functieomschrijvingen opstellen en een personeelsbeleid formuleren. Of kennis van organisaties zoals de belangrijkste begrippen met betrekking tot de administratie en de rol van automatisering. Ook communicatie is een belangrijk onderdeel van het vak.
 

Vooropleiding
Een opleiding op MBO-niveau, het diploma PDB, MBA of ervaring in de loonadministratie. Bij PDL wordt er van uitgegaan dat de basiskennis van loonadministratie aanwezig is. Geadviseerd wordt daarom eerst Basiskennis Loonadministratie (BKL) te volgen.

Zelfstudie
ca. 12 uur per week, afhankelijk van vooropleiding / werkervaring. Indien de basiskennis van de loonadministratie niet aanwezig is, zal de tijdsinvestering in de zelfstudie hoger zijn.

Opleidingsduur
De totale opleiding omvat 18 lessen. Daarnaast worden er 3 zaterdagochtenden van 4 uur besteed aan examentrainingen.

De module Loonheffingen omvat 9 lessen van 2½ uur.
De module Arbeidsrecht en sociale zekerheid omvat 4 lessen van 2½ uur.
De module Personeel, organisatie en communicatie omvat 5 lessen van 2½ uur.
Examentraining 3 zaterdagen van 4 uur

Afsluiting
De opleiding is gericht op het erkende examen PDL dat landelijk wordt afgenomen door de Nederlandse Associatie voor Examinering. Alle modulen worden online geëxamineerd, dit betekent dat u gedurende het hele jaar examens kunt doen.

Prijs (excl. examen en boekengeld, inclusief examentraining)

U kunt bij deze opleiding uit twee betalingsmogelijkheden kiezen:

  • Maandelijkse termijnen
  • Betaling ineens, 5% korting op de som van de maandelijkse termijnen
  Prijs ineens Maanden Maandtermijn
PDL: Praktijkdiploma Loonadministratie €    1.103,00       5 €        232,25

Voor prijzen van het boekengeld: zie www.studers.nl
Voor het examengeld en exameninformatie: zie www.associatie.nl

Startmaanden en plaatsen

Doetinchem: september en januari
Hengelo (O): september en januari
 

Alternatieven en doorstroom

Terug