Naar inhoud Naar navigatie

Opleiding & Training

Personeel en Salaris Medewerker Personeelszaken (MPZ)

Een medewerker personeelszaken heeft veelzijdige taken. Naast het uitvoeren van de personeelsadministratie, archiveren, registeren en controleren van het ziekteverzuim, zorgt hij of zij voor ondersteuning van de salarisadministratie en onderhoud van externe contacten (zoals Arbodienst, UWV, enz.). Met deze opleiding verwerft u de nodige kennis en vaardigheden, zodat u uw (toekomstige) functie als Medewerker Personeelszaken uitstekend uit kunt voeren.

Voor wie?

De opleiding is bedoeld voor huidige en toekomstige medewerkers personeelszaken.

Doel
Het doel van de opleiding is het aanleren van de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de functie als Medewerker Personeelszaken uit te kunnen voeren. De deelnemer wordt voorbereid op het examen Medewerker Personeelszaken (MPZ) van de Nederlandse Associatie voor Examinering.

Het programma
Om een indruk te geven van de inhoud van de lessen, volgen hieronder de belangrijkste onderwerpen die in de lessen aan de orde komen:

Module 1: Personeel, Organisatie en Communicatie (POC)

 • De organisatie
 • Doel en plaats van personeelszaken
 • De taken van personeelszaken
 • Personeelsplanning
 • Werving en selectie
 • Loopbaanontwikkeling/ Management Development
 • Competentiemanagement
 • Diversiteit
 • Beoordeling en functiewaardering
 • Beloning en beloningssystemen
 • Arbeidsmotivatie
 • Loonadministratie en personeelsafdeling
 • Inleiding communicatie
 • Schriftelijke communicatie
 • Interne communicatie
 • Mondelinge communicatie

Module 2: Basiskennis loonadministratie (BKL)

Arbeidsrecht:

 • Rechterlijke macht
 • Rechtssubjecten
 • Aansprakelijkheid
 • Overeenkomst
 • Arbeidsovereenkomst
 • Proeftijd
 • CAO enz.
 • wetskennis

Loonheffing

 • Loonheffing
 • Dienstbetrekking
 • Inhoudplicht
 • Het loonbegrip
 • Heffingskortingen en loonbelastingtabellen
 • Vrije vergoedingen en verstrekkingen
 • Eindheffingen
 • Afdrachtverminderingen enz.

Sociale verzekeringen

 • Informatie naar het UWV
 • Premiebetaling
 • Premievrijstelling
 • Premiekorting
 • Formulieren enz.
 • Wetten en uitvoeringsorganen
 • Verzekeringsplicht

Zelfstudie
Circa 8 uur per week.

Opleidingsduur
Totaal 20 lessen.
De module Personeel, Organisatie en Communicatie omvat 10 lessen van 2 uur.
De module Basiskennis Loonadministratie omvat 10 lessen van 3 uur.

Vooropleiding
Voor deelname aan deze opleiding is geen specifiek diploma vereist.

Examen / vrijstellingen
U kunt deelnemen aan het examen MPZ dat wordt afgenomen door de Nederlandse Associatie van Examinering. Voor het onderdeel Basiskennis Loonadministratie doet u het BKL examen. Een kandidaat die in het bezit is van het Associatiediploma BKL of PDL, krijgt tevens vrijstelling voor het onderdeel Loonadministratie en het onderdeel Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid. Een kandidaat die de onderdelen Loonadministratie en Arbeidsrecht en Sociale zekerheid van MPZ binnen 2 jaar haalt, heeft recht op het diploma BKL.

Prijs (excl. examen en boekengeld)

U kunt bij deze opleiding uit drie betalingsmogelijkheden kiezen:

 • Maandelijkse termijnen
 • Opgave per module en betaling ineens, 5% korting op de som van de maandelijkse termijnen
 • Lesgeld ineens, 10% korting op de som van de maandelijkse termijnen

Bij opgave voor hele opleiding MPZ:

Prijs ineens € 871,00

  Prijs per module Maanden Maandtermijn
MPZ: Personeel, organisatie en communicatie €           392,00        2 €        206,35
MPZ: Basiskennis Loonadministratie €           528,00        3 €        185,30

Voor prijzen van het boekengeld: zie www.studers.nl
Voor het examengeld en exameninformatie: zie www.associatie.nl

Startmaanden en plaatsen

Doetinchem: september en februari
Hengelo (O): september en februari
 

Terug