Naar inhoud Naar navigatie

Opleiding & Training

Management Managementassistent << nieuw >>

Je bent begonnen als medewerker van je organisatie en in de loop van jaren doorgegroeid in je functie. Inmiddels ben je steeds meer de steun en toeverlaat van je manager / leidinggevende. Je hebt daarbij behoefte aan verdieping en verbreding van je kennis en vaardigheden. Deze opleiding kan daar perfect in voorzien.

Wat kun je met deze opleiding:

 • Een bredere basis leggen om je vak uit te oefenen
 • Verdieping in managementvaardigheden
 • Verdieping in je persoonlijke vaardigheden
 • Meer inzicht in HRM / PR en Bedrijfscommunicatie

Het effect van de opleiding

Deze opleiding zorgt voor een groei in je persoonlijke vaardigheden, je zelfvertrouwen en zelfinzicht. Je krijgt een helder beeld waar je staat in je ontwikkeling.

Programma

Het programma bestaat uit 5 modulen:

 1. Basisvaardigheden management
 2. Plannen en organiseren
 3. HRM
 4. Persoonlijke effectiviteit
 5. PR / Marketing / Bedrijfscommunicatie

Planning

In de planning worden sommige modulen gecombineerd met andere opleidingen. Bij aanmelding maken we voor u een planning. De volgorde van de modulen kan afwijken van bovenstaande lijst. De doorlooptijd zal daarom variëren van anderhalf tot twee jaar.

Werkwijze

Bij alle modulen ga je aan de slag met praktijkopdrachten. De uitwerking van deze opdrachten verzamel je in een portfolio. Als deze naar tevredenheid is samengesteld heb je de module afgerond. Na afronding van alle modulen sluit je de opleiding af met een mondeling eindgesprek en heb je recht op het diploma Managementassistent.

Inhoud per module

Basisvaardigheden management

 • Wat is een manager?
 • Strategieën van bedrijven
 • Organisatiestructuren
 • Managen van werkdruk en tijd
 • Innemen van je plaats als manager
 • De basis van communiceren
 • Effectief communiceren
 • Motiveren van medewerkers
 • Delegeren van taken

Plannen en organiseren

 • Doelen en processen
 • Organisatiekunde
 • Arbeidsverdeling
 • Condities scheppen voor succes
 • Planning
 • Timemanagement
 • Moderne organisatievormen

HRM

 • Inzicht in personeelsbestand
 • Personeelsplanning en beleid
 • Werven van kwaliteiten en competenties
 • Belonen, motiveren en sturen
 • Het ontwikkelen van medewerkers
 • Loopbaanmanagement
 • Veranderingen in HRM

Persoonlijke effectiviteit

 • Assertief-, subassertief- en agressief gedrag
 • Reageren op gedrag / Tegenafhankelijk gedrag
 • Stille invloeden / Binnen en buiten
 • Omgaan met boosheid
 • Kernkwadranten van Ofman
 • Het model van Stephen Covey
 • Assertief op mijn werk
 • Grenzen bepalen
 • Schaamte / Emotionele intelligentie
 • Time management (eisenhower matrix)
 • Resultaatgericht werken (SMART)
 • Timemanagement en prioriteiten

PR / marketing / bedrijfscommunicatie

 • Basisbegrippen PR en Marketing
 • Online en offline communicatioe
 • Schriftelijke bedrijfscommunicatie
 • Diverse vormen van communicatie
 • Social media / Adwords / website
 • Direct Mailing / Bedrijfsbladen
 • Persberichten / Advertenties / Advertorial
 • Bannering / Remarketing

Lesduur

Deze modulen bestaan uit 6 lessen van 3 uur, verdeeld over 3 maanden. Per les vragen we van je 6 tot 8 uur zelfstudie om de les voor te bereiden en om de gegeven opdrachten uit te werken.


Lesgeld

Kosten van de totale opleiding € 2.540

Kosten per module € 508

Exclusief lesboeken, inclusief beoordeling portfolio en diplomering.

Geen BTW, betalen in termijnen kan.


Terug