Naar inhoud Naar navigatie

Opleiding & Training

Management Managementassistent

In de opleiding Managementassistent ontwikkelt u zich op basis van uw sterke kanten en leert uw eigen functioneren te verbeteren. U krijgt daardoor meer invloed op de organisatie en uw rol in de organisatie. U leert helder communiceren omdat u inzicht heeft in uw eigen gedrag en daardoor ook het gedrag van anderen kunt beïnvloeden. Uw persoonlijke effectiviteit wordt vergroot omdat u projectmatig leert te werken en informatie uit de organisatie leert te verwerken. U leert hoe bedrijven in elkaar zitten en dit inzicht over te zetten naar uw eigen organisatie.

Voor wie?
U werkt als secretaresse of managementondersteuner en u wilt u verder ontwikkelen. U heeft een passende vooropleiding in secretariële of administratieve richting op MBO-niveau en u heeft minimaal één jaar werkervaring. Deze opleiding is sterk gericht op uw persoonlijke ontwikkeling en daarmee te zien als een vervolg op de secretariele opleiding.

Aan welke competenties werkt u?
Door het volgen van deze opleiding werkt u aan de volgende competenties:
· Assertiviteit
· Klantgerichtheid
· Stressbestendigheid
· Zorgvuldigheid

Programma
Deze opleiding bestaat uit de volgende modules:

Communicatie
· Basisbegrippen van communicatie
· Het communicatieproces
· Non verbale communicatie
· Het communicatiemodel van Schultz von Thun
· Het Johari Window
· De Roos van Leary
· Vergadertechnieken
· Schriftelijke communicatie
· Public Relations
· Presentatietechnieken
· NLP communicatiemodel
· LSD techniek (Luisteren, Samenvatten, Doorvragen)

Persoonlijke effectiviteit
· Het kwadrant van Eisenhower
· De cirkels van Covey
· Leerstijlen
· Invloedstijlen
· Conflicthanteringstijlen en modellen
· Assertiviteit
· RET-methode
· Resultaatgericht werken (SMART)
· Samenwerking
· Timemanagement en prioriteiten
· Assertief-, subassertief- en agressief gedrag
· DAS model
· Proactief gedrag versus reactief gedrag

Basiskennis organisatiekunde
· Organisatiekunde
· Soorten bedrijfssystemen
· Strategiebepaling
· SWOT-analyse
· Missie en visie
· Financieel beleid, jaarverslag, balans, winst en verliesrekening en kasstroom
· Projectmanagement
· Fasen van project
· Marketingstrategie
· 4 P's van marketing
· Klantgericht denken
· Personeelsmanagement
· Instroom, doorstroom en uitstroom van personeel

Werkwijze
Hoe is de opleiding opgezet? In deze opleiding gaat u aan de slag met de theorie waarbij u deze direct gaat koppelen aan de praktijk. Aan de hand van opdrachten en cases wordt deze vertaalslag gemaakt. Tijdens de lessen is de uitwisseling van ervaringen met de andere deelnemers van belang zodat u hierdoor het geleerde ook in andere dan uw eigen organisatie kunt herkennen.
De opleiding Managementassistent bestaat uit 18 lessen van 3 uur, verdeeld over 10 maanden. Per les vragen we 6 tot 8 uur zelfstudie van u om de lessen voor te bereiden en de gegeven opdrachten uit te werken.

Afsluiting
Hoe wordt de opleiding afgerond? Tijdens de opleiding maakt u per les opdrachten en verzamelt u gegevens van uw organisatie. Samen met het Reflectieverslag en het Visieverslag vormen deze uw portfolio. Bent u minimaal 80% aanwezig geweest en heeft u een voldoende beoordeling voor uw portfolio en uw kwalificerend eindgesprek, dan ontvangt u het DOC diploma Managementassistent.

Wie zijn onze docenten?
Wij geloven in de enthousiaste en ervaren docent die een groep kan motiveren, uitdagen en voorzien van nieuwe inzichten. Onze docenten komen daarom uit het bedrijfsleven en kennen zowel de theorie als de praktijk. Ze kennen de successen, maar ook de mislukkingen en de valkuilen. Ze zijn nauw betrokken bij DOC Opleiding & Training en delen onze passie voor het lesgeven. Ze realiseren zich dat ze een belangrijke schakel voor uw succes zijn.

Aantal deelnemers
We starten bij minimaal 4 deelnemers. U kunt per module instromen.

Plaatsen en startmaanden
Doetinchem: oktober, januari en april
Hengelo(O): oktober, januari en april
Arnhem: oktober, januari en april

Prijs
Wat zijn de kosten van de opleiding? U kunt bij ons uit twee betalingsmogelijkheden kiezen:
Maandelijkse termijnen: 10 x € 273,00 of
10% korting bij betaling ineens: € 2.456,00
De bedragen zijn inclusief toetsing en exclusief boekengeld.
Indicatie boekengeld € 250,00

We berekenen geen inschrijfkosten, geen arrangementkosten en geen BTW.

Vermindering kosten
Scholingskosten zijn voor de belasting aftrekbaar, boven een vastgestelde drempel. DOC Opleiding & Training is erkend door diverse scholingsfondsen waardoor uw werkgever mogelijk een deel van de kosten weer vergoed kan krijgen.

Terug