Naar inhoud Naar navigatie

Opleiding & Training

Maatwerk & In Company Werkwijze

Uw medewerkers staan voor de kwaliteit van uw organisatie. De competenties waarover uw medewerkers beschikken of zouden moeten beschikken, garanderen dat ze de door u gewenste kwaliteit ook waar kunnen maken. DOC Opleiding & Training stelt bedrijfstrainingen op maat samen voor uw medewerkers op basis van de noodzakelijke competenties.

Onze werkwijze

Inventarisatie
Voorafgaand aan een training gaan we graag met u in gesprek om samen te inventariseren wat uw vraag is, welke competenties bij de deelnemers aanwezig zijn en welke competenties verdere training behoeven. Indien nodig of gewenst komt een ervaren trainer mee om uw vragen direct aan de praktische uitvoering te toetsen.
DOC Opleiding & Training heeft voor diverse trainingen een eigen Competentiescan ontwikkeld. Dit instrument helpt erbij om op efficiënte wijze de competenties van de deelnemers in beeld te brengen.

Offerte
Daarna maken we een voorstel waarin we op basis van de inventarisatie een passend antwoord formuleren en aangeven wat ons inziens de mogelijkheden zijn om tot een zo hoog mogelijk trainingsrendement te komen. Hierop vindt een terugkoppeling plaats om zeker te weten dat we elkaar goed begrepen hebben.

Uitvoering
Daarna wordt het tijd om echt met uw mensen aan de slag te gaan. De deelnemers krijgen een aantrekkelijke mix van theorie en praktijk aangeboden, waarbij we graag en veel gebruik maken van de in groep aanwezige expertise.
Tijdens de training en na afloop is er ruimte voor overleg en terugkoppeling om het traject indien gewenst bij te stellen.

Evaluatie
Na afloop vullen de deelnemers een evaluatieformulier in, waarop ze hun bevindingen over de training kunnen aangeven. De resultaten bespreken we graag met u in een afsluitend persoonlijk gesprek.

Terug