Naar inhoud Naar navigatie

Opleiding & Training

Maatwerk & In Company Taaltrainingen

We stellen maatwerktrajecten voor u samen, geheel toegesneden op uw organisatie en uw medewerkers.


Maatwerk gaat bij ons best ver:

 1. Inhoud
 2. De werkzaamheden van uw medewerkers
 3. Het specifieke taalgebruik in uw bedrijf / organisatie
 4. Het juiste niveau: A1 ,A2, B1 etc.
 5. Locatie
 6. Data
 7. Tijd
 8. Juiste trainer
 9. Passend materiaal
 10. Intake: persoonlijk of digitaalWe hebben taaltrainingen mogen verzorgen voor:

 • Technisch Handelsbureau Rensa
 • Lomans groep
 • Lodder Dales
 • Kaak Nederland BV
 • SEW - Eurodrive BV
 • FAAC BV
 • Redox Water & Recycling Technology B.V.
 • HT Suspension Systems
 • Saba Dinxperlo BV
 • Werk- leerbedrijf NEF
 • Tuinte BV
 • Bauhaus Verspaning BV
 • CSG Comenius
 • Technische Handelsonderneming Nederland BV
 • Gemeente Montferland
 • Unipro BV
 • CURA Glass
 • Ten Brinke Groep
 • Rotra Air & Ocean BV
 • Sanovo Technology Netherlands BV


Case 1: Engels en techniek

Een groot staalconstructiebedrijf in de regio is steeds meer actief op de Europese markt. Het gaat met name om projectmanagers die te maken hebben met vele nationaliteiten waarmee ze in het Engels moeten communiceren.

In een persoonlijk gesprek hebben we de wensen geïnventariseerd.

De inhoud is afgestemd op het taalgebruik bij projecten in de bouw. Onze docenten heeft ooit bij een bouwbedrijf gewerkt.

In de les hebben de deelnemers samen een eigen woordenboek samengesteld.


Case 2: Engels en techniek

Een producent van slagmachines werkt voor 80% voor de buitenlandse markt. Monteurs krijgen zeer regelmatig collega monteurs van over de hele wereld op bezoek en moeten dan in het Engels uitleggen hoe je machines moet monteren.

De eerste helft van de les was theorie. Een goede basis Engels leggen en werken aan het eigen woordenboek. Durven te spreken in een andere taal.

De tweede helft van de les speelde zich af in de fabriek bij de machines waar de mensen live het Engels moesten toepassen.

Case 3: Nederlands en klanten

Een groot bedrijf in de haven van Rotterdam heeft bijna 200 mensen die contact met klanten hebben. Vaak ook schriftelijk en meestal via de mail.

Tot schrik van de directie was het niveau van de teksten beneden pijl en het aantal grammaticale fouten aanzienlijk.

Samen het met bedrijf hebben we en digitale toets samengesteld en voor hen afgenomen.

Op basis van de score mochten of moesten mensen een training verzorgen.

Dit hebben we twee jaar op rij gedaan, aangevuld met specifieke spellingssessies waardoor de kwaliteit met sprongen vooruit ging.


Case 5: Duits basis

Voor een groot handelsbedrijf hebben we Duits verzorgd voor de mensen in het magazijn, de kantine en een aantal chauffeurs. Ook zijn komen in contact met de internationale contacten en kunnen op deze manier bijdragen aan een klantgerichte organisatie.
Dit was op A1 niveau.
Case 4: Individueel Nederlands

Een bedrijf in Doetinchem werkt zowel op de Duitse als Nederlandse markt. Ze hebben een Duitse medewerkster in dienst genomen die geen Nederlands kan.

In een individueel traject van 20 dagdelen is ze op A2 uitgekomen.

Nu een half jaar praktijk en dan gaan we door naar B1

Case 6: Duits voor accountants

Ook accountants werken steeds meer internationaal. Dat gaat met de ontwikkeling in Nederland als internationaal handelsland mee. Wij hebben daarom medewerkers op een hoger niveau gebracht zodat ze in staat zijn vakgericht Duits te spreken. Het doel is om op B1 Duits te gaan beheersen.

Meer informatie

DOC Opleiding & Training verzorgt taalonderwijs voor bedrijven en particulieren. We hebben verschillende soorten taallessen, afgestemd op de wensen van de klant. Uw opleidingsvraag is ons vertrekpunt. Wij sluiten aan bij het beginniveau van de deelnemer en stellen het programma zo samen, dat het u het meeste rendement oplevert.

Voorafgaand aan de training vindt met iedere deelnemer afzonderlijk een intake plaats om het startniveau te bepalen en de leerdoelen op een rijtje te zetten. Daarnaast gebruiken wij brieven, handleidingen, instrukties en jargon tijdens de lessen. Onze trainers zijn gewend in te spelen op uw vragen en kunnen flexibel ingezet worden om het traject te verzorgen.

Visie en aanpak taaltrainingen

DOC Opleiding & Training levert maatwerktrainingen in dienst van uw bedrijfsdoelstellingen. Medewerkers inspireren en motiveren is van essentieel belang. DOC Opleiding & Training draagt bij aan uw bedrijfssucces door professionele maatwerktrainingen, coaching en begeleiding.

Wij helpen u op weg:
Onze trainers zijn ervaren en brengen de nodige bagage mee om uw bedrijf op weg te helpen. Ze zullen uw medewerkers stimuleren, uitdagen, prikkelen en begeleiden. Wij leren uw medewerkers nieuwe taalvaardigheden, maken ze bewust van hun handelen in een "buitenlandse" omgeving.

Leren door doen:
Vanuit de praktische lessen wordt de theorie direct gekoppeld aan uw werkomgeving. U maakt al in de les de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk. Dat bereiken we onder andere door uw vakjargon, drukwerk, werkbrieven etc. als materiaal in de les op te nemen.

Resultaat- en doelgericht
DOC Opleiding & Training werkt voor u om de gestelde doelen te bereiken zodat er daadwerkelijk veranderingen tot stand komen bij de mensen die het traject volgen. Onze manier van werken is daarop afgestemd:

 • Gesprekken met de opdrachtgever. Voordat we een training kunnen geven, zullen we dat grondig met u bespreken. Onze ervaren accountmanager zal uw vraag vertalen in een aanbod op maat. Daarbij wordt vaak de trainer al betrokken, zodat hij precies weet waar de kern van de vraag zit.
 • Individuele intakegesprekken met deelnemers. Door middel van intakegesprekken wordt het startniveau van iedere deelnemer bepaald en kunnen de (eventuele) groepen op niveau samengesteld worden.
 • Leren, het toepassen van het geleerde en het uitwerken van de opdrachten heeft tijd nodig. Onze trainingen zijn daarom verspreid over een langere periode. We kiezen niet voor een hele korte en volle periode, maar voor bijvoorbeeld een twee wekelijkse planning waarin de deelnemers ruimte hebben om zich voor te bereiden en de opdrachten uit te werken.
 • Bij maatwerktrainingen is het gebruikelijk om cases uit de dagelijkse praktijk van uw organisatie in de training in te brengen. Dit kan samen vooraf besproken worden of gerealiseerd worden doordat de deelnemers de geleerde theorie direct moeten toepassen en vastleggen in de gemaakte cases.
 • Huiswerkopdrachten, voorafgaand aan of tijdens het leertraject.
 • Lesmaterialen worden afgestemd op de leerdoelen.

Evaluatie
Na afloop van de training vullen de deelnemers een evaluatieformulier in. De resultaten worden verwerkt in een overzicht met daarbij een grafiek. In deze grafiek worden de resultaten van de training afgezet tegen een langdurig DOC Opleiding & Training gemiddelde. Tevens worden de opmerkingen verzameld. Het formulier wordt anoniem ingevuld. Deze overzichten worden met de opdrachtgever doorgesproken. Uiteraard is er voldoende ruimte om tussendoor de voortgang te bespreken. Dit kan zowel op aangeven van de trainer als de opdrachtgever.

Mogelijkheden
DOC Opleiding & Training heeft een breed scala aan mogelijkheden op het gebied van taal. Enkele opties op een rij:

 • Nederlands
 • Zakelijk Nederlands
 • Nieuwe spelling
 • Notuleren
 • Notuleren op de laptop
 • Schrijven van internet teksten
 • Nederlands op de werkvloer
 • Nederlands voor anderstaligen
 • Nederlands op de werkvloer voor dyslectici.

Andere talen:

 • Engels
 • Duits
 • Frans
 • Spaans
 • Chinees
 • Etc.

Werkvormen:
Individueel en groepsgewijs.

Maatwerk:
Onze trainingen worden gericht op uw behoefte:

 • Nadruk op spreekvaardigheid
 • Nadruk op schriftelijk taalgebruik
 • Nadruk op leesvaardigheid
 • Of uiteraard een mix van deze mogelijkheden
 • Taal gericht op uw techniek in uw bedrijf
 • Taal gericht op het verwerken van uw formulieren
 • Communicatie gericht op uw jargon
 • De cultuur van het andere taalgebied
 • De zakelijke gewoonten van het taalgebied
 • De sociale aspecten van het land

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Lenette Overbeek via 0314-368600 of l.overbeek@doc.nl
Ton Loef via 0314-368600 of t.loef@doc.nl

Terug