Naar inhoud Naar navigatie

Opleiding & Training

Financiën Register Financieel Management

Diploma's en bijblijven
in uw vakgebied.


De overheid en het bedrijfsleven vragen van hun financieel adviseurs steeds meer, met name een helder en verantwoord inzicht in geld- en goederenstroom en - niet te vergeten om regelmatige rapportages daarover aan het management. Om kennis te belonen zijn ze vaak bereid om medewerkers die bereid zijn deze kennis te vergaren extra te waarderen. Om u te onderscheiden van collegae die minder bereid zijn bij te blijven in hun vakgebied bestaat de mogelijkheid om u in te schrijven in het Register Financieel Management, u krijgt dan de erkende titel Rfm.

Om hiervoor in aanmerking te komen dient u te beschikken over het Associatie diploma Moderne Bedrijfsadministratie, Financiële Managementrapportage en Praktijkdiploma Bestuurlijke Informatievoorziening. Daarnaast dient u aantoonbaar periodieke bijscholing te volgen (Permanente Educatie). Voor meer informatie hierover kunt u de website van de  Associatie raadplegen.

Terug