Naar inhoud Naar navigatie

Opleiding & Training

Financiën Finance for Non Financials

De opleiding Finance for Non Financials leert u op financieel gebied uw afdeling te sturen.
U maakt kennis met de balans, de winst- en verliesrekening, de liquiditeitsprognose en budgetten. Aan de hand van financiële begrippen en kengetallen leert u de financiële sterkte van een organisatie te beoordelen. Kortom, u ontwikkelt een brede financieel-economische basis die u direct kunt toepassen. Na afloop van deze opleiding bent u een gedegen gesprekspartner als het gaat om financiën. U kent de instrumenten voor een financieel plan of financiële analyse en u onderbouwt de financiële consequenties van beslissingen.

Voor wie?
U heeft een leidinggevende functie, verantwoordelijk voor afdelingen of projecten met de daarbij horende budgetten. Het ontbreekt u echter aan voldoende financiële kennis en inzicht. U hoeft geen financieel expert te worden, maar wilt wel over een goede basiskennis beschikken. U heeft een HBO-opleiding gevolgd en enkele jaren werkervaring als manager.

Competenties
Door het volgen van deze opleiding werkt u aan de volgende competenties:
· Probleemanalyse
· Presenteren
· Accuratesse
· Creativiteit

Programma
De volgende onderdelen komen in de opleiding aan de orde:
· Balans, winst & verliesrekening
· Liquiditeitsprognose
· Financiële planning
· Tijdswaarde van geld
· Risico en rendementen
· Waarde van een organisatie
· Technieken voor investeringsbegrotingen
· Financiële beslissingen
· Corporate governance
· Risico management

Werkwijze
In deze opleiding gaat u aan de slag met de theorie waarbij u deze direct gaat koppelen aan de praktijk. Aan de hand van opdrachten en cases wordt deze vertaalslag gemaakt. Tijdens de lessen is de uitwisseling van ervaringen met de andere deelnemers van belang zodat u hierdoor het geleerde ook in andere dan uw eigen organisatie kunt herkennen.
De opleiding Finance for Non Financials bestaat uit 6 lessen van 3 uur, verdeeld over 3 maanden. Per les vragen we 6 tot 8 uur zelfstudie van u om de lessen voor te bereiden en de gegeven opdrachten uit te werken.

Afsluiting
Tijdens de opleiding maakt u per les opdrachten en verzamelt u gegevens van uw organisatie. Samen met het Reflectieverslag en het Visieverslag vormen deze uw portfolio. Bent u minimaal 80% aanwezig geweest en heeft u een voldoende beoordeling voor uw portfolio en uw kwalificerend eindgesprek, dan ontvangt u het DOC diploma Finance for Non Financials.

Wie zijn onze docenten?
Wij geloven in de enthousiaste en ervaren docent die een groep kan motiveren, uitdagen en voorzien van nieuwe inzichten. Onze docenten komen daarom uit het bedrijfsleven en kennen zowel de theorie als de praktijk. Ze kennen de successen, maar ook de mislukkingen en de valkuilen. Ze zijn nauw betrokken bij DOC Opleiding & Training en delen onze passie voor het lesgeven. Ze realiseren zich dat ze een belangrijke schakel voor uw succes zijn.

Aantal deelnemers
We starten bij minimaal 4 deelnemers.

Plaatsen en startmaanden
Doetinchem: oktober, januari en april
Hengelo(O): oktober, januari en april
 

Prijs
Wat zijn de kosten van de opleiding? U kunt bij ons uit twee betalingsmogelijkheden kiezen:
Maandelijkse termijnen: 3 x € 397,00 of
5% korting bij betaling ineens: € 1.129,00
De bedragen zijn inclusief toetsing en exclusief boekengeld.
Indicatie boekengeld € 200,00

We berekenen geen inschrijfkosten, geen arrangementkosten en geen BTW.

Vermindering kosten
Scholingskosten zijn voor de belasting aftrekbaar, boven een vastgestelde drempel. DOC Opleiding & Training is erkend door diverse scholingsfondsen waardoor uw werkgever mogelijk een deel van de kosten weer vergoed kan krijgen.

Terug