Naar inhoud Naar navigatie

Opleiding & Training

Financiën Bestuurlijke Informatievoorziening (BIV)

Voor elke onderneming is een bestuurlijk informatiecentrum van groot belang. Voor het goed functioneren van de organisatie is de opzet en de werking van het informatiesysteem essentieel. Bestuurlijke Informatievoorziening houdt zich bezig met financiële en niet-financiële informatie. De leiding heeft immers niet alleen de boekhoudkundige gegevens nodig.

Voor wie?
Deze opleiding is bedoeld voor degene die niet alleen een boekhouding bij een bedrijf verzorgt, maar ook zorgdraagt voor de informatievoorziening binnen een bedrijf of een instelling, degene die zich wil verdiepen in de informatievoorziening en die in de vooropleiding(en) te weinig te maken hebben gehad met de basisbegrippen in de informatievoorziening.

Doel
Voorbereiden op het examen Praktijkdiploma BIV van de Nederlandse Associatie voor Examinering.

Studieprogramma

Informatievoorzieningsproces

 • informatievoorziening en administratieve organisatie
 • informatiebehoeften van de beslissingsniveau
 • beheersen en toepassen van diverse begrippen

Administratieve organisatie

 • geld- en goederenbewegingen
 • onderscheiden van diverse typologieën

Inkoopproces

 • fasen van het inkoopproces
 • boekhoudkundige consequenties van het inkoopproces
 • automatisering in het inkoopproces

Opslagproces

 • benodigde informatie voor de voorraadbeheersing
 • magazijnadministratie en interne controle
 • boekhoudkundige consequenties van het opslagproces

Verkoopproces

 • fasen van het verkoopproces
 • boekhoudkundige consequenties van het verkoopproces

Productieproces

 • fasen van het productieproces
 • taken van het bedrijfsbureau
 • voor- en nacalculatie

Personeelsvoorzieningsproces

 • benodigde informatie voor de uitvoering van het geformuleerde personeelsbeleid
 • verhouding personeelsafdeling en loonadministratie

Financiële proces

 • centraal staat de registratie van de financiële zaken
 • informatiebehoefte mbt het financiële proces
 • taken van de afdeling financiën
 • functie van de treasurer
 • recente ontwikkelingen mbt het betalingsverkeer

Zelfstudie
4 tot 6 uur zelfstudie per week.

Opleidingsduur
12 lessen van 2½ uur.

Vooropleiding
Middelbare schoolopleiding. Als u werkt in de financiële administratie of in het bezit bent van het diploma PBD of MBA dan maakt dit het volgen van de opleiding eenvoudiger.

Examen
Het examen wordt online afgenomen door de Nederlandse Associatie voor Examinering. 

Opmerkingen
Het diploma PD-BIV in combinatie met de diploma's Financieel Management Rapportage (FMR) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) geven recht op inschrijving in het Register Financieel Management, u krijgt dan de titel RFM®. Voorwaarde is wel dat u aantoonbaar periodieke bijscholing volgt (Permanente Educatie). Klik hier voor meer informatie. Klik hier voor opleidingen die in aanmerking komen voor Permanente Educatie.

Aantal lessen
12

Lestijd
18.30 - 21.00

Prijs (excl. examen en boekengeld)

U kunt bij deze opleiding uit twee betalingsmogelijkheden kiezen:

 • Maandelijkse termijnen
 • Betaling ineens, 5% korting op de som van de maandelijkse termijnen
  Prijs ineens Maanden Maandtermijn
BIV: Bestuurlijke Informatievoorziening

€    653,00

      3 €        229,15

Voor prijzen van het boekengeld: zie www.studers.nl
Voor het examengeld en exameninformatie: zie www.associatie.nl

Startmaanden en plaatsen
Doetinchem, september en februari

Terug