Naar inhoud Naar navigatie

Blog

Subsidie Sectorplan op scholing

23 mei 2016 | gepost door DOC

Economische impuls voor de Achterhoek
Succesvol aan de slag in een kansrijk beroep

Het Sectorplan Achterhoek helpt werkgevers moeilijke vervulbare vacatures te bezetten en helpt werknemers en werkzoekenden zich te ontwikkelen in kansrijke beroepen.

Talentvolle medewerkers komen, al dan niet uit een andere sector, door maatwerk scholing en begeleiding beschikbaar voor moeilijk vervulbare vacatures. Vakkrachten worden zo voor de regio behouden en het creëert beweging op de arbeidsmarkt.

Hieronder een samenvatting van de mogelijkheden:

Korte arbeidsmarktgerichte scholing

Deze scholing wordt ingezet wanneer kandidaten duidelijk geschikt zijn voor het kansrijke beroep of de concrete vacature en slechts hun vakkennis moeten actualiseren of zich specifieke werkwijzen en andere bijzonderheden moeten eigen maken. Uiteraard betreft dit grotendeels bijscholing, maar soms kan opleiden naar een aanpalend beroep ook een optie zijn, zeker binnen de techniek van branche naar branche.

Middellange bijscholing

Werknemers en werkzoekenden die redelijkerwijs met een gerichte cursus succesvol aan de slag kunnen in het kansrijke beroep. De groep die hiervoor in aanmerking komt is op basis van eerder opgedane ervaringen beperkt. Mensen zijn veelal geschikt (dus volgen de korte arbeidsmarkt gerichte training), of hebben intensieve scholing nodig om zich specifieke vaardigheden eigen te maken.

Intensieve bijscholing

Intensieve scholing en training in een gesimuleerde omgeving met kandidaten die kansrijk een overstap naar een andere werkgever in hetzelfde beroep kunnen maken, echter door lange dienst weliswaar ervaren zijn, maar niet zijn 'meegegaan' met de ontwikkelingen in hun vakgebied. Ook dit is een relatief kleine groep van medewerkers die ondanks -of juist door- lange ervaring in hun beroep bij één werkgever maar moeilijk de overstap binnen het eigen beroep naar een andere werkgever, waarschijnlijk in een andere branche, kunnen maken.

Middellange omscholing

Middellange omscholing zijn arbeidsmarkt gerichte trainingen voor specifieke beroepen, bijvoorbeeld binnendienst medewerkers met technische kennis (assistent commercieel medewerker). Dat is een kans voor werkzoekenden met een technische achtergrond die in hun vakgebied door persoonlijke omstandigheden niet meer aan het werk kunnen of willen.

Intensieve omscholing

Tot slot zal voor een selecte groep kandidaten een volledige opleiding, of een lange en intensieve omscholing een optie zijn. Daaronder rekenen we ook cursussen op HBO niveau of complete BBL trajecten.

Meer informatie: www.sectorplanachterhoek.nl 


Neem contact met ons op als u wilt weten wat we voor u kunnen betekenen.